Thứ Năm, Tháng Tư 25, 2019
VỆ SINH AN TOÀN THỰC PHẨM

VỆ SINH AN TOÀN THỰC PHẨM

Quy định xử phạt hành chính về điều kiện bảo đảm...

Quy định xử phạt hành chính về điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm trong kinh doanh dịch vụ ăn uống Nghị định 115/2018...

Làm giấy chứng nhận an toàn thực phẩm cho cơ sở...

Làm giấy chứng nhận an toàn thực phẩm cho cơ sở chế biến suất ăn sẵn Cơ sở chế biến suất ăn sẵn, bếp ăn...

Xin giấy phép an toàn thực phẩm của hộ kinh doanh

Xin giấy phép an toàn thực phẩm của hộ kinh doanh Giấy phép an toàn thực phẩm của hộ kinh doanh là giấy phép do cơ...

Thủ tục cấp giấy xác nhận kiến thức an toàn thực...

Thủ tục cấp giấy xác nhận kiến thức an toàn thực phẩm Thủ tục cấp giấy xác nhận kiến thức an toàn thực phẩm theo...

Thủ tục cấp giấy an toàn thực phẩm cho dịch vụ...

Thủ tục cấp giấy an toàn thực phẩm cho dịch vụ ăn uống Các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống (bao gồm: cửa...

Quy định xử phạt theo nghị định 115/2018 đối với cơ...

Quy định xử phạt theo nghị định 115/2018 đối với cơ sở kinh doanh thủy sản Căn cứ vào quy định xử phạt theo nghị định 115/2018 hành chính...

Thủ tục cấp giấy an toàn thực phẩm cho cơ sở...

Thủ tục cấp giấy an toàn thực phẩm cho cơ sở sản xuất Trước thực trạng vệ sinh an toàn thực phẩm hiện nay. Nhà...

Thủ tục cấp lại giấy an toàn thực phẩm cho nông...

Thủ tục cấp giấy an toàn thực phẩm cho nông lâm thủy sản Thủ tục cấp, cấp lại giấy an toàn thực phẩm cho nông lâm...

Hướng dẫn tập huấn kiến thức an toàn thực phẩm

Hướng dẫn tập huấn kiến thức an toàn thực phẩm Kinh doanh, sản xuất, chế biến thực phẩm là loại hình kinh doanh có điều...

Thủ tục cấp mới giấy chứng nhận đủ điều kiện an...

Thủ tục cấp mới giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm Mỗi cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm đều muốn...