Thứ Tư, Tháng Tư 24, 2019

Thực hiện đăng ký quyền tác giả tại Cục Bản Quyền

Thực hiện đăng ký quyền tác giả tại Cục Bản Quyền Tác giả là người trực tiếp sáng tạo ra một phần hoặc toàn bộ tác...

Tự công bố chất lượng nước uống nhân sâm

Tự công bố chất lượng nước uống nhân sâm Kinh tế Việt Nam đang ngày càng phát triển, cùng với đó là sự giao thương hàng...

Mức xử phạt về sử dụng phụ gia trong sản xuất...

Mức xử phạt về sử dụng phụ gia trong sản xuất chế biến thực phẩm Nghị định 15/2018/NĐ-CP của Chính phủ chính thức có...

Khi nào thực hiện gia hạn giấy chứng nhận đăng ký...

Khi nào thực hiện gia hạn giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu Gia hạn giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu được thực hiện...

Hướng dẫn doanh nghiệp tự công bố chất lượng gạo

Hướng dẫn doanh nghiệp tự công bố chất lượng gạo Theo thông tư 15/2018 NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều...

Giấy chứng nhận bản quyền tác giả tại việt nam

Giấy chứng nhận bản quyền tác giả tại việt nam  Đăng ký bản quyền tác giả không phải là cơ sở xác lập quyền tác...

Thủ tục tự công bố chất lượng màu thực phẩm

Thủ tục tự công bố chất lượng màu thực phẩm Khi thời đại công nghiệp hóa hiện đại hóa phát triển, việc sửa dụng các...

Quy định việc cấp giấy chứng nhận cơ sở sản xuất...

Quy định việc cấp giấy chứng nhận cơ sở sản xuất kinh doanh nông lâm thủy sản đủ điều kiện an toàn thực phẩm Theo...

Dịch vụ thực hiện bản công bố tiêu chuẩn cơ sở...

Dịch vụ thực hiện bản công bố tiêu chuẩn cơ sở cho nước giặt trọn gói Bản công bố tiêu chuẩn cơ sở cho nước...

Quy định về tự công bố sản phẩm thực phẩm

Quy định về tự công bố sản phẩm thực phẩm Theo nghị định 15/2018/NĐ-CP của chính phủ ban hành quy định về Luật An Toàn...