Thứ Hai, Tháng Mười 21, 2019
Mã số mã vạch

Mã số mã vạch

Hướng dẫn đăng ký mã số mã vạch cho sản phẩm

Hướng dẫn đăng ký mã số mã vạch cho sản phẩm Trước đây, việc áp dụng mã số mã vạch GS1 trong xác định nguồn...

Quy định xử phạt hành chánh mã số mã vạch

Quy định xử phạt hành chánh mã số mã vạch Quy định về xử phạt hành chánh mã số mã vạch (Theo Nghị định 119/2017/NĐ-CP ngày 01/11/2017...

Lợi ích mã số mã vạch cho hàng hóa trong nước

Lợi ích mã số mã vạch cho hàng hóa trong nước Mã số mã vạch (MSMV) là một trong các công nghệ nhận dạng và...

Cách sử dụng mã số mã vạch GS1

Cách sử dụng mã số mã vạch GS1  Mã số mã vạch GS1 là một trong các công nghệ nhận dạng và thu thập dữ liệu tự...

Quy định đăng ký mã số mã vạch cho hàng tiêu...

Quy định đăng ký mã số mã vạch cho hàng tiêu dùng Người tiêu dùng Việt Nam hiện nay đã có thói quen vào các...

Hướng dẫn đăng ký mã số mã vạch hàng hóa trong...

Hướng dẫn đăng ký mã số mã vạch hàng hóa trong siêu thị Tại sao phải sử dụng mã số mã vạch. Như chúng ta...

Đăng ký mã số mã vạch trong 2 ngày

Đăng ký mã số mã vạch trong 2 ngày Đăng ký mã số mã vạch là một giải pháp nhằm  tạo thuận lợi trong việc quản...