Thứ Tư, Tháng Tư 24, 2019
GIẤY CHỨNG NHẬN LƯU HÀNH TỰ DO (CFS)

GIẤY CHỨNG NHẬN LƯU HÀNH TỰ DO (CFS)

Giấy chứng nhận lưu hành sản phẩm xuất khẩu

Giấy chứng nhận lưu hành sản phẩm xuất khẩu Doanh nghiệp xin cấp giấy chứng nhận lưu hành sản phẩm xuất khẩu khi muốn đưa sản...

Cấp giấy chứng nhận y tế Health Certificate

Cấp giấy chứng nhận y tế Health Certificate Cấp giấy chứng nhận y tế Health Certificate được cấp cho thực phẩm, phụ gia thực phẩm,...

Cấp giấy chứng nhận lưu hành tự do CFS

Cấp giấy chứng nhận lưu hành tự do CFS Cấp Giấy chứng nhận lưu hành tự do CFS đối với sản phẩm, hàng hóa được...

Cấp giấy chứng nhận lưu hành tự do cho sản phẩm

Cấp giấy chứng nhận lưu hành tự do cho sản phẩm Theo Quyết định 10/2010/QĐ-TTg quy định việc cấp giấy chứng nhận lưu hành tự...

Dịch vụ xin giấy chứng nhận lưu hành tự do trọn...

Dịch vụ xin giấy chứng nhận lưu hành tự do trọn gói Giấy chứng nhận lưu hành tự do – Certificate of free sale được cấp...

Mẫu giấy chứng nhận health certificate tại việt nam

Mẫu giấy chứng nhận health certificate tại việt nam Theo thông tư 52/2015/BYT về thủ tục xin cấp giấy chứng nhận y tế (health certificate)....

Thẩm quyền cấp giấy certificate of free sale tại việt nam

Thẩm quyền cấp giấy certificate of free sale tại việt nam Giấy chứng nhận lưu hành tự do (Certificate of Free Sale – CFS) là giấy chứng nhận do...

Thực hiện xin giấy chứng nhận y tế – Health Certificate

Thực hiện xin giấy chứng nhận y tế - Health Certificate Giấy chứng nhận y tế - Health Certificate được cấp cho thực phẩm phụ...

Điều kiện xin giấy chứng nhận cfs cho hàng hóa xuất...

Điều kiện xin giấy chứng nhận cfs cho hàng hóa xuất khẩu Căn cứ vào quyết định 10/2010/QĐ-TTg về quy định xin giấy chứng nhận...

Giấy chứng nhận certificate of free sale cho bánh kẹo xuất...

Giấy chứng nhận certificate of free sale cho bánh kẹo xuất khẩu Căn cứ vào quyết định 10/2010/QĐ-TTG quy định về việc cấp Giấy chứng...