Thứ Năm, Tháng Tám 22, 2019
GIẤY CHỨNG NHẬN LƯU HÀNH TỰ DO (CFS)

GIẤY CHỨNG NHẬN LƯU HÀNH TỰ DO (CFS)

Giấy chứng nhận lưu hành tự do cho cá ngừ đóng...

Giấy chứng nhận lưu hành tự do cho cá ngừ đóng hộp Cá ngừ đóng hộp là sản phẩm được sản xuất từ thịt cá...

Hướng dẫn xin giấy Health Certificate tại bộ y tế

Hướng dẫn xin giấy Health Certificate tại bộ y tế Nghị định 52/2015/TT-BYT quy định việc kiểm tra nhà nước về an toàn thực phẩm đối...

Giấy chứng nhận lưu hành tự do cho trà xanh xuất...

Giấy chứng nhận lưu hành tự do cho trà xanh xuất khẩu Việt Nam là nước sản xuất chè lớn thứ 7 và xuất khẩu...

Quyết định 10/2010/QĐ-TTg Quy định giấy chứng nhận lưu hành tự...

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ——- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ————– Số: 10/2010/QĐ-TTg Hà Nội, ngày 10 tháng 02...

Giấy phép Certificate of Free Sale cho cà phê xuất khẩu

Giấy phép Certificate of Free Sale cho cà phê xuất khẩu Đối với hàng hóa, sản phẩm xuất nhập khẩu; CFS hay còn gọi giấy Certificate...

Thực hiện xin giấy phép lưu hành tự do theo quy...

Thực hiện xin giấy phép lưu hành tự do theo quy định Mỗi sản phẩm, hàng hóa trước khi xuất khẩu đi nước ngoài sẽ phải thực...

Cấp Giấy chứng nhận lưu hành tự do (CFS) đối với...

Cấp Giấy chứng nhận lưu hành tự do (CFS) đối với hàng hóa xuất khẩu thuộc phạm vi quản lý của Bộ Nông nghiệp...

Hồ sơ xin giấy chứng nhận lưu hành tự do cà...

Hồ sơ xin giấy chứng nhận lưu hành tự do cà phê xuất khẩu Xuất khẩu cà phê được xem là một trong các thế...

Giấy chứng nhận lưu hành tự do xuất khẩu khẩu trang

Giấy chứng nhận lưu hành tự do xuất khẩu khẩu trang Làm thế nào để xuất khẩu khẩu trang ra nước ngoài? Giấy chứng nhận...

Giấy chứng nhận lưu hành tự do hàng hóa

Giấy chứng nhận lưu hành tự do hàng hóa Căn cứ vào quyết định 10/2010/QĐ-TTg quy định giấy chứng nhận lưu hành tự do hàng...