Thứ Năm, Tháng Tám 22, 2019
GIẤY CHỨNG NHẬN LƯU HÀNH TỰ DO (CFS)

GIẤY CHỨNG NHẬN LƯU HÀNH TỰ DO (CFS)

Xin giấy phép xuất khẩu Certificate of free sale cho trà...

Xin giấy phép xuất khẩu Certificate of free sale cho trà atiso ở đâu? Trà atiso là loại trà được làm từ lá và nụ...

Thủ tục xin giấy chứng nhận HC (Health Certificate)

Thủ tục xin giấy chứng nhận HC (Health Certificate) Giấy chứng nhận HC được viết tắt từ Health Certificate hay còn gọi là giấy chứng...

Thủ tục xin giấy lưu hành tự do cho gạo xuất...

Thủ tục xin giấy lưu hành tự do cho gạo xuất khẩu Việt Nam là một nước xuất khẩu gạo đứng thứ hai trên thế...

Thực hiện xin giấy Certificate of free sale cho hạt điều...

Thực hiện xin giấy Certificate of free sale cho hạt điều xuất khẩu Giấy Certificate of Free Sale – CFS; hay còn gọi là giấy...

Thực hiện xin giấy chứng nhận y tế – Health Certificate

Thực hiện xin giấy chứng nhận y tế - Health Certificate Giấy chứng nhận y tế - Health Certificate được cấp cho thực phẩm phụ...

Cấp giấy chứng nhận lưu hành tự do cho sản phẩm

Cấp giấy chứng nhận lưu hành tự do cho sản phẩm Theo Quyết định 10/2010/QĐ-TTg quy định việc cấp giấy chứng nhận lưu hành tự...

Giấy chứng nhận lưu hành sản phẩm xuất khẩu

Giấy chứng nhận lưu hành sản phẩm xuất khẩu Doanh nghiệp xin cấp giấy chứng nhận lưu hành sản phẩm xuất khẩu khi muốn đưa sản...

Cấp giấy chứng nhận an toàn thực phẩm cho cơ sở...

Cấp giấy chứng nhận an toàn thực phẩm cho cơ sở sản xuất thuộc quản lý của Bộ Y Tế Các cơ sở sản, kinh...

Dịch vụ thực hiện xin giấy health certificate trọn gói

Dịch vụ thực hiện xin giấy health certificate trọn gói Nghị định 52/2015/TT-BYT quy định việc kiểm tra nhà nước về an toàn thực phẩm đối với...

Mẫu giấy chứng nhận lưu hành tự do

Mẫu giấy chứng nhận lưu hành tự do Giấy chứng nhận lưu hành tự do (CFS) là giấy chứng nhận do cơ quan nhà...