Thứ Năm, Tháng Tư 18, 2024
Giấy phép quảng cáo

Giấy phép quảng cáo

Thủ tục xin giấy phép tổ chức chương trình khuyến mại

Thủ tục xin giấy phép tổ chức chương trình khuyến mại Theo quy định tại Thông tư 07/2007/TTLT-BTM-BTC; về việc xin giấy phép tổ chức chương trình...

Thủ tục xin giấy phép quảng cáo thực phẩm chức năng...

Thủ tục xin giấy phép quảng cáo thực phẩm chức năng nhập khẩu Giấy phép quảng cáo thực phẩm chức năng nhập khẩu hay quảng...

Xin giấy phép quảng cáo thực phẩm chức năng

Xin giấy phép quảng cáo thực phẩm chức năng là bước đầu tiên các nhà sản xuất cần thực hiện nhằm mong muốn sản phẩm của mình được nhiều người biết đến. Quảng cáo là việc sử dụng các phương tiện nhằm giới thiệu đến công chúng sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ.