Thực hiện xin giấy phép quảng cáo trên bảng quảng cáo và băng rôn

0
1126

Thực hiện xin giấy phép quảng cáo trên bảng quảng cáo và băng rôn

Trong kinh doanh các doanh nghiệp sử dụng nhiều loại hình quảng cáo để quảng bá hình ảnh, dịch vụ, sản phẩm của mình đến với khách hàng. Và đây cũng là chiến lược marketing offline vô cùng hiểu quả. Vậy làm thế nào để xin giấy phép quảng cáo trên bảng quảng cáo và băng rôn cho sản phẩm, hàng hóa của mình theo đúng quy định. C.A.O Media hướng dẫn doanh nghiệp trình tự và các hồ sơ cần chuẩn bị như sau:

Quyền và nghĩa vụ của người quảng cáo

 • Quảng cáo về tổ chức, cá nhân, sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ của mình;
 • Quyết định hình thức và phương thức quảng cáo;
 • Được cơ quan có thẩm quyền về quảng cáo của địa phương thông tin về quy hoạch quảng cáo ngoài trời đã phê duyệt;
 • Yêu cầu thẩm định sản phẩm quảng cáo.
Thực hiện xin giấy phép quảng cáo trên bảng quảng cáo và băng rôn
Thực hiện xin giấy phép quảng cáo trên bảng quảng cáo và băng rôn

Người quảng cáo có các nghĩa vụ sau:

 • Cung cấp cho người kinh doanh dịch vụ quảng cáo hoặc người phát hành quảng cáo thông tin cần thiết, trung thực, chính xác về cơ quan, tổ chức, cá nhân, sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ, các tài liệu liên quan đến điều kiện quảng cáo và chịu trách nhiệm về các thông tin đó;
 • Bảo đảm chất lượng sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ phù hợp với nội dung quảng cáo;
 • Chịu trách nhiệm về sản phẩm quảng cáo của mình; trong trường hợp trực tiếp thực hiện quảng cáo trên các phương tiện; liên đới chịu trách nhiệm về sản phẩm quảng cáo trong trường hợp thuê người khác thực hiện;
 • Cung cấp tài liệu liên quan đến sản phẩm quảng cáo khi người tiếp nhận quảng cáo hoặc cơ quan nhà nước có thẩm quyền yêu cầu.
 • Thực hiện quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật.

Yêu cầu đối với nội dung quảng cáo

 • Nội dung quảng cáo phải bảo đảm trung thực, chính xác, rõ ràng; không gây thiệt hại cho người sản xuất, kinh doanh và người tiếp nhận quảng cáo.
 • Chính phủ quy định về yêu cầu đối với nội dung quảng cáo các sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ đặc biệt.

Hồ sơ xin giấy phép quảng cáo trên bảng quảng cáo và băng rôn

 • Văn bản thông báo sản phẩm quảng cáo ghi rõ nội dung; thời gian; địa điểm quảng cáo; số lượng bảng quảng cáo; băng-rôn.
 • Bản sao giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của người kinh doanh dịch vụ quảng cáo ;hoặc giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của người quảng cáo trong trường hợp tự thực hiện quảng cáo.
 • Bản sao giấy tờ chứng minh sự hợp chuẩn; hợp quy của sản phẩm; hàng hoá; dịch vụ hoặc bản tiếp nhận công bố.
 • Ma-két sản phẩm quảng cáo in màu có chữ ký của người tổ chức đăng ký quảng cáo.
Thực hiện xin giấy phép quảng cáo trên bảng quảng cáo và băng rôn
Thực hiện xin giấy phép quảng cáo trên bảng quảng cáo và băng rôn

Trình tự thực hiện xin giấy phép quảng cáo

Tổ chức, cá nhân có nhu cầu thực hiện quảng cáo trên bảng quảng cáo, băng-rôn; phải gửi hồ sơ thông báo sản phẩm quảng cáo đến cơ quan có thẩm quyền về quảng cáo của địa phương trước khi thực hiện quảng cáo 15 ngày.

Trong thời hạn 05 ngày làm việc; kể từ ngày cơ quan có thẩm quyền về quảng cáo của địa phương xác nhận về việc nhận hồ sơ; nếu không có ý kiến trả lời thì tổ chức, cá nhân được thực hiện sản phẩm quảng cáo đã thông báo. Trong trường hợp cơ quan có thẩm quyền về quảng cáo của địa phương không đồng ý; phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

Liên hệ dịch vụ xin giấy phép quảng cáo

C.A.O Media là đơn vị chuyên cung cấp dịch vụ xin giấy phép quảng cáo trên bảng quảng cáo và băng rôn nhanh nhất. Với nhiều năm kinh nghiệm sẽ giúp khách hàng hoàn tất quá trình thực hiện giấy phép một cách nhanh chóng nhất. Gọi C.A.O 0908 024 161 để được hỗ trợ tư vấn; và thực hiện dịch vụ một cách hoàn thiện nhất nhé!

LEAVE A REPLY