Chủ Nhật, Tháng Tư 2, 2023
Giấy phép quảng cáo

Giấy phép quảng cáo

Thực hiện xin giấy phép quảng cáo trên bảng quảng cáo...

Thực hiện xin giấy phép quảng cáo trên bảng quảng cáo và băng rôn Trong kinh doanh các doanh nghiệp sử dụng nhiều loại hình...

Xin giấy phép quảng cáo thực phẩm chức năng

Xin giấy phép quảng cáo thực phẩm chức năng là bước đầu tiên các nhà sản xuất cần thực hiện nhằm mong muốn sản phẩm của mình được nhiều người biết đến. Quảng cáo là việc sử dụng các phương tiện nhằm giới thiệu đến công chúng sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ.

Thủ tục xin giấy phép tổ chức chương trình khuyến mại

Thủ tục xin giấy phép tổ chức chương trình khuyến mại Theo quy định tại Thông tư 07/2007/TTLT-BTM-BTC; về việc xin giấy phép tổ chức chương trình...