Thứ Tư, Tháng Sáu 29, 2022
Giấy phép quảng cáo

Giấy phép quảng cáo

Thủ tục xin giấy phép quảng cáo thực phẩm chức năng...

Thủ tục xin giấy phép quảng cáo thực phẩm chức năng nhập khẩu Giấy phép quảng cáo thực phẩm chức năng nhập khẩu hay quảng...

Thủ tục xin giấy phép tổ chức chương trình khuyến mại

Thủ tục xin giấy phép tổ chức chương trình khuyến mại Theo quy định tại Thông tư 07/2007/TTLT-BTM-BTC; về việc xin giấy phép tổ chức chương trình...

Thực hiện xin giấy phép quảng cáo trên bảng quảng cáo...

Thực hiện xin giấy phép quảng cáo trên bảng quảng cáo và băng rôn Trong kinh doanh các doanh nghiệp sử dụng nhiều loại hình...