Thứ Ba, Tháng Chín 21, 2021
Tags Các bước thực hiện kiểm nghiệm và công bố bánh trung thu

Tag: Các bước thực hiện kiểm nghiệm và công bố bánh trung thu

Hướng dẫn công bố chất lượng thạch trân châu nhanh chóng

Để sản phẩm thạch trân châu được lưu hành ra thị trường đầy đủ về mặt pháp lý, doanh nghiệp phải tiến hành thực hiện thủ tục công bố chất lượng thạch trân châu tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Công bố chất lượng sản phẩm bột gạo lứt

Để sản phẩm bột gạo lứt được lưu hành ra thị trường đầy đủ về mặt pháp lý, doanh nghiệp phải tiến hành thủ tục công bố chất lượng sản phẩm bột gạo lứt tại cơ quan chức năng đúng theo quy định.

Công bố chất lượng sản phẩm bột trà xanh

Để sản phẩm bột trà xanh được lưu hành ra thị trường đầy đủ về mặt pháp lý, doanh nghiệp phải tiến hành thủ tục công bố chất lượng sản phẩm bột trà xanh tại cơ quan chức năng đúng theo quy định ...

Công bố chất lượng sản phẩm trà trái nhàu

Để sản phẩm trà trái nhàu được lưu hành ra thị trường đầy đủ về mặt pháp lý, doanh nghiệp phải tiến hành thủ tục công bố chất lượng sản phẩm trà trái nhàu tại cơ quan chức năng đúng theo quy định.

Công bố chất lượng sản phẩm trà hoa tam thất

Để sản phẩm trà hoa tam thất được lưu hành ra thị trường đầy đủ về pháp lý, doanh nghiệp phải tiến hành thủ tục công bố chất lượng sản phẩm trà hoa tam thất tại cơ quan chức năng đúng theo quy định.

Công bố chất lượng sản phẩm trà táo đỏ

Để sản phẩm trà táo đỏ được lưu hành ra thị trường đầy đủ về mặt pháp lý, doanh nghiệp phải tiến hành thực hiện thủ tục công bố chất lượng sản phẩm trà táo đỏ tại cơ quan chức năng đúng theo quy định.

Công bố chất lượng sản phẩm trà đậu đen

Để sản phẩm trà đậu đen được lưu hành ra thị trường đầy đủ về mặt pháp lý; doanh nghiệp phải tiến hành thực hiện thủ tục công bố chất lượng sản phẩm trà đậu đen tại cơ quan chức năng đúng theo quy định.

Công bố chất lượng sản phẩm trà đậu đỏ

Để sản phẩm trà đậu đỏ được lưu hành ra thị trường đầy đủ về mặt pháp lý, doanh nghiệp phải tiến hành thực hiện thủ tục công bố chất lượng sản phẩm trà đậu đỏ tại cơ quan chức năng đúng theo quy định.

Công bố chất lượng sản phẩm trà gạo lứt

Để sản phẩm trà gạo lứt được lưu hành ra thị trường đầy đủ về mặt pháp lý; doanh nghiệp phải tiến hành thực hiện thủ tục công bố chất lượng sản phẩm trà gạo lứt tại cơ quan chức năng đúng theo quy định.

Công bố chất lượng sản phẩm trà bí đao sấy khô

Công bố chất lượng sản phẩm trà bí đao sấy khô căn cứ pháp lý dựa vào Nghị định số 15/2018/NĐ-CP của Chính phủ; Quy định chi tiết một số điều của Luật An toàn thực phẩm; ban hành ngày 2 tháng 2 năm 2018.