Thứ Sáu, Tháng Chín 25, 2020
Tags Công bố chất lượng gạo

Tag: công bố chất lượng gạo

Công bố chất lượng sản phẩm bột trà xanh

Để sản phẩm bột trà xanh được lưu hành ra thị trường đầy đủ về mặt pháp lý, doanh nghiệp phải tiến hành thủ tục công bố chất lượng sản phẩm bột trà xanh tại cơ quan chức năng đúng theo quy định ...

Công bố chất lượng sản phẩm trà quế

Công bố chất lượng sản phẩm trà quế căn cứ pháp lý dựa vào Nghị định số 15/2018/NĐ-CP của Chính phủ; Quy định chi tiết một số điều của Luật An toàn thực phẩm; ban hành ngày 2 tháng 2 năm 2018.

Công bố chất lượng sản phẩm trà sen

Công bố chất lượng sản phẩm trà sen căn cứ pháp lý dựa vào Nghị định số 15/2018/NĐ-CP của Chính phủ; Quy định chi tiết một số điều của Luật An toàn thực phẩm; ban hành ngày 2 tháng 2 năm 2018.

Công bố chất lượng sản phẩm muối tiêu lá chanh

Công bố chất lượng sản phẩm muối tiêu lá chanh căn cứ theo Nghị định số 15/2018/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật An toàn thực phẩm;

Công bố chất lượng sản phẩm muối tôm

Công bố chất lượng sản phẩm muối tôm căn cứ theo Nghị định số 15/2018/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật An toàn thực phẩm;

Các giấy phép cần thiết cho sản phẩm gạo lưu thông ra thị trường

Để sản phẩm gạo được bán ra thị trường theo đúng quy định pháp luật cũng như tạo niềm tin cho người sử dụng doanh nghiệp cần quan tâm các giấy phép cần thiết cho sản phẩm gạo.

Thực hiện nhanh tự công bố chất lượng gạo nàng hoa

Thực hiện nhanh tự công bố chất lượng gạo nàng hoa Để giả quyết các vấn đề gạo giả, gạo kém chất lượng hiện nay;...

Quy trình công bố chất lượng gạo theo nghị định 15/2018

Quy trình công bố chất lượng gạo theo nghị định 15/2018 Công bố chất lượng gạo là việc làm bắt buộc của doanh nghiệp phải...