Chủ Nhật, Tháng Chín 27, 2020
Tags Công bố chất lượng gạo nàng hoa

Tag: công bố chất lượng gạo nàng hoa

Công bố chất lượng sản phẩm trà bí đao sấy khô

Công bố chất lượng sản phẩm trà bí đao sấy khô căn cứ pháp lý dựa vào Nghị định số 15/2018/NĐ-CP của Chính phủ; Quy định chi tiết một số điều của Luật An toàn thực phẩm; ban hành ngày 2 tháng 2 năm 2018.

Thực hiện nhanh tự công bố chất lượng gạo nàng hoa

Thực hiện nhanh tự công bố chất lượng gạo nàng hoa Để giả quyết các vấn đề gạo giả, gạo kém chất lượng hiện nay;...