Thứ Ba, Tháng Chín 21, 2021
Tags Dịch vụ xin giấy phép ATTP cơ sở sản xuất bột chiên xù

Tag: Dịch vụ xin giấy phép ATTP cơ sở sản xuất bột chiên xù

Dịch vụ xin giấy chứng nhận y tế sản phẩm bột chiên xù

C.A.O Media với kinh nghiệm nhiều năm đồng hành cùng doanh nghiệp trong việc thực hiện giấy phép xuất khẩu nói chung và giấy chứng nhận y tế sản phẩm bột chiên xù nói riêng...

Giấy phép Certificate of free sale sản phẩm bột chiên xù

Để sản phẩm bột chiên xù được xuất khẩu thuận lợi, theo đúng quy định pháp luật phải kèm theo giấy tờ pháp lý. Một trong số đó là giấy phép Certificate of free sale sản phẩm bột chiên xù...

Giấy phép an toàn thực phẩm cơ sở sản xuất bột chiên xù

Bột chiên xù là sản phẩm thực phẩm đưa trực tiếp vào cơ thể con người nên cơ sở sản xuất bột chiên xù phải có giấy phép an toàn thực phẩm cơ sở sản xuất bột chiên xù do cơ quan chức năng...