Thứ Tư, Tháng Sáu 23, 2021
Tags Giấy chứng nhận Health Certificate sản phẩm bột tỏi

Tag: Giấy chứng nhận Health Certificate sản phẩm bột tỏi

Quy trình xin giấy chứng nhận Health Certificate sản phẩm bột tỏi

Để sản phẩm bột tỏi được xuất khẩu ra thị trường nước ngoài thuận lợi, ngoài yếu tố chất lượng, phải kèm theo giấy chứng nhận Health Certificate sản phẩm bột tỏi...