Thứ Năm, Tháng Tư 18, 2024
Tags Giấy phép kinh doanh thuốc lá

Tag: giấy phép kinh doanh thuốc lá

Giấy phép bán lẻ rượu và thuốc lá ở quận 5 xin cấp cần...

Giấy phép bán lẻ rượu và thuốc lá ở quận 5 xin cấp cần có hồ sơ gì Rượu, thuốc lá là những mặt hàng kinh doanh...

Xin cấp giấy phép bán lẻ rượu và thuốc lá ở quận 1 với...

Xin cấp giấy phép bán lẻ rượu và thuốc lá ở quận 1 với quy trình nhanh chóng Rượu, thuốc lá là những mặt hàng...

Xin cấp nhanh Giấy phép bán lẻ rượu và thuốc lá cho cửa hàng...

Xin cấp nhanh giấy phép bán lẻ rượu và thuốc lá cho cửa hàng trong TPHCM Rượu, thuốc lá là những mặt hàng kinh doanh có...

Xin cấp giấy phép bán lẻ thuốc lá tại cửa hàng và những điều...

Xin cấp giấy phép bán lẻ thuốc lá tại cửa hàng và những điều cần lưu ý Kinh doanh thuốc lá là ngành, nghề đầu tư...

Nghị định 67/2013/NĐ-CP quy định chi tiết về kinh doanh thuốc lá

CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc -------------- Số: 67/2013/NĐ-CP Hà Nội, ngày 27 tháng 06 năm 2013   NGHỊ...