Thứ Tư, Tháng Năm 12, 2021
Tags Giấy phép lưu hành tự do hạt điều phô mai

Tag: Giấy phép lưu hành tự do hạt điều phô mai

Xin giấy phép VSATTP cơ sở sản xuất hạt điều phô mai

Để sản phẩm hạt điều phô mai được lưu hành ra thị trường hợp pháp, các cơ sở sản xuất bột này cần phải được cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép VSATTP cơ sở sản xuất hạt điều phô mai.

Dịch vụ xin giấy phép lưu hành tự do hạt điều phô mai xuất...

Các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh hạt điều phô mai, muốn xuất khẩu sản phẩm ra thị trường nước ngoài, cần phải xin giấy phép lưu hành tự do hạt điều phô mai (Certificate of Sale - CFS). Tuy nhiên, không...

Các bước công bố chất lượng hạt điều phô mai NHANH CHÓNG

Để sản phẩm được lưu hành ra thị trường hợp pháp, được đưa vào các siêu thị, cơ sở bán lẻ, doanh nghiệp phải có đầy đủ hồ sơ pháp lý, trong đó bao gồm thủ tục công bố chất lượng hạt điều phô mai...