Thứ Tư, Tháng Sáu 23, 2021
Tags Kiểm nghiệm sản phẩm bột nở

Tag: Kiểm nghiệm sản phẩm bột nở

Xin giấy Certificate of free sale sản phẩm bột nở ở đâu?

Giấy Certificate of free sale sản phẩm bột nở (giấy chứng nhận lưu hành sản phẩm tự do) là giấy chứng nhận do cơ quan nhà nước có thẩm quyền của nước xuất khẩu cấp cho...

Hồ sơ xin giấy chứng nhận y tế sản phẩm bột nở xuất khẩu

C.A.O Media tự hào là đơn vị chuyên nghiệp trong hoạt động thực hiện xin cấp giấy chứng nhận y tế (Health Certificate) nói chung và xin giấy chứng nhận y tế sản phẩm bột nở nói riêng...

Giấy phép an toàn thực phẩm cơ sở sản xuất bột nở

Các sản phẩm bột nở phải được sản xuất tại cơ sở uy tín, có giấy phép an toàn thực phẩm cơ sở sản xuất bột nở do cơ quan chức năng có thẩm quyền cấp, mới được phép đưa ra thị trường tiêu thụ...

Hướng dẫn kiểm nghiệm và công bố chất lượng bột nở

Kiểm nghiệm và công bố chất lượng bột nở căn cứ theo Nghị định số 15/2018/NĐ-CP của Chính Phủ; quy định chi tiết một số điều của Luật An toàn thực phẩm...