Thứ Tư, Tháng Sáu 29, 2022
Tags Nghị định 96/2016/NĐ-CP

Tag: Nghị định 96/2016/NĐ-CP

Nghị định 96/2016/NĐ-CP Quy định điều kiện an ninh trật tự đối với một...

CHÍNH PHỦ ——- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ————— Số: 96/2016/NĐ-CP Hà Nội, ngày 01 tháng 7 năm 2016   NGHỊ ĐỊNH QUY...