Thứ Tư, Tháng Sáu 29, 2022
Tags Nghị định 96/2016/NĐ-CP Quy định điều kiện an ninh trật tự đối với một số ngành nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện

Tag: Nghị định 96/2016/NĐ-CP Quy định điều kiện an ninh trật tự đối với một số ngành nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện

Giấy phép an ninh trật tự cho dịch vụ lưu trú tại huyện Hóc...

Xin giấy phép an ninh trật tự cho dịch vụ lưu trú tại huyện Hóc Môn - TP. Hồ Chí Minh dựa vào Nghị định 96/2016/NĐ- CP quy định điều kiện về an ninh, trật tự đối với một số ngành, nghề kinh doanh có điều kiện...

Giấy phép an ninh trật tự cho dịch vụ lưu trú tại Quận 2

Xin giấy phép an ninh trật tự cho dịch vụ lưu trú tại Quận 2 - TP. Hồ Chí Minh dựa vào Nghị định 96/2016/NĐ- CP quy định điều kiện về an ninh, trật tự đối với một số ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện...

Nghị định 96/2016/NĐ-CP Quy định điều kiện an ninh trật tự đối với một...

CHÍNH PHỦ ——- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ————— Số: 96/2016/NĐ-CP Hà Nội, ngày 01 tháng 7 năm 2016   NGHỊ ĐỊNH QUY...