Thứ Tư, Tháng Sáu 29, 2022
Tags Nghị định về giấy phép an ninh trật tự

Tag: Nghị định về giấy phép an ninh trật tự

Dịch vụ làm giấy phép an ninh trật tự cho khách sạn tại quận...

Xin giấy phép an ninh trật tự cho khách sạn tại quận Thủ Đức căn cứ theo Nghị định 96/2016/NĐ- CP quy định điều kiện về an ninh, trật tự đối với một số ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện.

Nghị định 96/2016/NĐ-CP Quy định điều kiện an ninh trật tự đối với một...

CHÍNH PHỦ ——- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ————— Số: 96/2016/NĐ-CP Hà Nội, ngày 01 tháng 7 năm 2016   NGHỊ ĐỊNH QUY...