Thứ Hai, Tháng Bảy 13, 2020
Tags Quy định về truy xuất nguồn gốc đối với thực phẩm

Tag: quy định về truy xuất nguồn gốc đối với thực phẩm

Nghị định 115/2018/NĐ-CP Quy định xử phạt vi phạm hành chính về an toàn...

CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 115/2018/NĐ-CP Hà Nội, ngày 04 tháng 9 năm 2018   NGHỊ...