Thứ Tư, Tháng Tám 17, 2022
Tags Thời gian xin giấy an toàn thực phẩm cho ghẹ sữa rim

Tag: thời gian xin giấy an toàn thực phẩm cho ghẹ sữa rim

Trình tự kiểm nghiệm và công bố chất lượng ghẹ sữa rim

Trình tự kiểm nghiệm và công bố chất lượng ghẹ sữa rim Theo Nghị định 15/2018/NĐ-CP quy định tất cả các tổ chức, cá nhân đang sản xuất...