Thứ Tư, Tháng Tám 17, 2022
Tags Tự công bố sản phẩm ghẹ sữa rim

Tag: Tự công bố sản phẩm ghẹ sữa rim

Trình tự kiểm nghiệm và công bố chất lượng ghẹ sữa rim

Trình tự kiểm nghiệm và công bố chất lượng ghẹ sữa rim Theo Nghị định 15/2018/NĐ-CP quy định tất cả các tổ chức, cá nhân đang sản xuất...