Cấp giấy chứng nhận lưu hành tự do cho sản phẩm

0
225

Cấp giấy chứng nhận lưu hành tự do cho sản phẩm

Theo Quyết định 10/2010/QĐ-TTg quy định việc cấp giấy chứng nhận lưu hành tự do cho sản phẩm; hàng hóa được sản xuất trong nước để xuất khẩu; và việc yêu cầu cấp giấy chứng nhận lưu hành tự do cho sản phẩm, hàng hóa nhập khẩu để lưu thông tại Việt Nam.

Đối tượng thực hiện

Quyết định này áp dụng đối với cơ quan quản lý nhà nước, thương nhân; nhà sản xuất sản phẩm, hàng hóa và tổ chức; cá nhân có hoạt động liên quan đến chất lượng sản phẩm, hàng hóa tại Việt Nam.

Cấp giấy chứng nhận lưu hành tự do cho sản phẩm
Cấp giấy chứng nhận lưu hành tự do cho sản phẩm

Quy định cấp giấy chứng nhận lưu hành tự do cho sản phẩm

  • CFS phải được cấp trong thời hạn không quá năm (05) ngày làm việc; kể từ thời điểm người đề nghị cấp CFS nộp hồ sơ đầy đủ và hợp lệ theo quy định tại Điều 10 Quyết định này.
  • Cơ quan cấp CFS có thể tiến hành kiểm tra tại nơi sản xuất; trong trường hợp nhận thấy việc kiểm tra trên hồ sơ là chưa đủ căn cứ để cấp CFS ;hoặc phát hiện có dấu hiệu vi phạm pháp luật đối với các CFS đã cấp trước đó.
  • Số lượng CFS được cấp cho sản phẩm, hàng hóa theo yêu cầu của thương nhân.
  • Trường hợp phát hiện sản phẩm; hàng hóa không đáp ứng điều kiện để cấp CFS như quy định tại Điều 5 Quyết định này; cơ quan cấp CFS ra thông báo bằng văn bản cho người đề nghị cấp CFS về việc không cấp CFS cho các sản phẩm đã đề nghị cấp CFS.

Quy định cấp lại giấy chứng nhận

  • Trong trường hợp CFS bị mất, thất lạc hoặc hư hỏng; thương nhân xuất khẩu có thể nộp đơn gửi cơ quan cấp CFS đề nghị cấp bản sao chứng thực của CFS gốc. Cơ quan cấp CFS cấp bản sao trên cơ sở hồ sơ được lưu tại cơ quan cấp CFS và bản sao này phải mang dòng chữ “CERTIFIED TRUE COPY” (bản sao chứng thực) trên CFS. Bản sao này mang ngày cấp và thời hạn hiệu lực của bản CFS gốc. Bản sao chứng thực này được cấp trong khoảng thời gian CFS gốc vẫn còn hiệu lực.
  • Thời gian cấp lại CFS không quá năm (05) ngày làm việc; kể từ thời điểm người đề nghị cấp CFS nộp đơn gửi cơ quan cấp CFS đề nghị cấp bản sao chứng thực của CFS gốc.
Cấp giấy chứng nhận lưu hành tự do cho sản phẩm
Cấp giấy chứng nhận lưu hành tự do cho sản phẩm

Quy định thu hồi giấy chứng nhận

  • Thương nhân xuất khẩu, người đề nghị cấp CFS giả mạo chứng từ;
  • CFS được cấp cho sản phẩm, hàng hóa mà sản phẩm, hàng hóa đó không phù hợp các tiêu chuẩn công bố áp dụng;
  • CFS được cấp không đúng thẩm quyền;
  • Người được cấp CFS phải nộp lại CFS đã cấp cho cơ quan cấp CFS trong vòng năm (05) ngày làm việc, kể từ ngày nhận được thông báo thu hồi của cơ quan cấp CFS. Trường hợp không thể thu hồi CFS đã cấp, cơ quan cấp CFS ra thông báo bằng văn bản cho các tổ chức, cá nhân liên quan về việc CFS nêu tại khoản 1 Điều này không còn giá trị hiệu lực.

Xem thêm:

>>>> Dịch vụ xin giấy chứng nhận lưu hành tự do trọn gói

>>>> Thẩm quyền cấp giấy certificate of free sale tại việt nam

>>>> Điều kiện xin giấy chứng nhận CFS cho hàng hóa xuất khẩu

Liên hệ dịch vụ xin cấp giấy chứng nhận lưu hành tự do cho sản phẩm

Mọi chi tiết về thủ tục xin giấy chứng nhận lưu hành tự do cho sản phẩm cũng như các giấy phép xuất khẩu khác; quý khách hàng vui lòng liên hệ hotline 0908 024 161 để được hỗ trợ  tư vấn miễn phí về dịch vụ xin giấy phép lưu hành tự do CFS ;hoặc các dịch vụ liên quan như thủ tục xin giấy chứng nhận HC (Health Certificate); công bố chất lượng sản phẩm; hay xin giấy phép vệ sinh an toàn thực phẩm..

LEAVE A REPLY