Giấy phép bán lẻ rượu tiêu dùng tại chỗ

0
99

Giấy phép bán lẻ rượu tiêu dùng tại chỗ

Bán rượu tiêu dùng tại chỗ là hình thức người bán bán rượu cho khách hàng sử dụng trực tiếp tại điểm bán. Theo nghị định 105/2017/NĐ-CP về kinh doanh rượu thì đơn vị hoạt động bán rượu trực tiếp cho người mua để tiêu dùng tại địa điểm bán hàng; thuộc nhóm đơn vị phải thực hiện xin giấy phép bán lẻ rượu tiêu dùng tại chỗ ;tại Phòng kinh tế hoặc Phòng tế hoặc Phòng Kinh tế và Hạ tầng thuộc Ủy ban nhân dân cấp Quận, Huyện, Thị xã, trực thuộc Thành phố.

Điều kiện xin giấy phép bán rượu

 • Là doanh nghiệp, hợp tác xã; liên hiệp hợp tác xã hoặc hộ kinh doanh được thành lập theo quy định của pháp luật.
 • Có quyền sử dụng hợp pháp địa điểm kinh doanh cố định, địa chỉ rõ ràng.
 • Rượu tiêu dùng tại chỗ phải được cung cấp bởi thương nhân có Giấy phép sản xuất, phân phối, bán buôn hoặc bán lẻ rượu.
 • Bảo đảm tuân thủ đầy đủ các yêu cầu điều kiện về phòng cháy chữa cháy; bảo vệ môi trường theo quy định.
 • Trường hợp thương nhân tự sản xuất rượu để bán tiêu dùng tại chỗ; thì phải có Giấy phép sản xuất rượu công nghiệp; hoặc Giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh theo quy định tại Nghị định này.
Giấy phép bán lẻ rượu tiêu dùng tại chỗ
Giấy phép bán lẻ rượu tiêu dùng tại chỗ

Quyền và nghĩa vụ thương nhân bán rượu tiêu dùng tại chỗ

 • Mua, bán rượu có nguồn gốc hợp pháp ; Mua rượu từ thương nhân sản xuất rượu trong nước, thương nhân phân phối rượu; thương nhân bán buôn rượu; thương nhân bán lẻ rượu theo nội dung ghi trong giấy phép;
 • Niêm yết bản sao hợp lệ giấy phép đã được cơ quan có thẩm quyền; cấp tại các địa điểm bán rượu của thương nhân và chỉ được mua; bán rượu theo nội dung ghi trong giấy phép đã được cấp;
 • Bán rượu trực tiếp cho người mua để tiêu dùng tại các địa điểm bán hàng của thương nhân theo nội dung ghi trong giấy phép.

Hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép bán lẻ rượu tiêu dùng tại chỗ

 • Đơn đề nghị cấp Giấy phép bán rượu tiêu dùng tại chỗ theo Mẫu số 01 ban hành kèm theo Nghị định này.
 • Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp; hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã hoặc hộ kinh doanh.
 • Bản sao hợp đồng thuê/mượn hoặc tài liệu chứng minh quyền sử dụng hợp pháp cơ sở dự kiến làm địa điểm bán rượu tiêu dùng tại chỗ.
 • Bản sao hợp đồng mua bán rượu với các thương nhân có Giấy phép sản xuất, phân phối, bán buôn hoặc bán lẻ rượu.
 • Bản cam kết do thương nhân tự lập, trong đó nêu rõ nội dung thương nhân bảo đảm tuân thủ đầy đủ các yêu cầu điều kiện về phòng cháy chữa cháy; bảo vệ môi trường theo quy định của pháp luật tại các địa điểm bán rượu tiêu dùng tại chỗ.
Giấy phép bán lẻ rượu tiêu dùng tại chỗ
Giấy phép bán lẻ rượu tiêu dùng tại chỗ

Dịch vụ xin giấy phép bán rượu trọn gói

 • Tư vấn những quy định của pháp luật về việc cấp giấy phép bán rượu cho khách hàng.
 • Tư vấn các thủ tục, chuẩn bị hồ sơ, tài liệu chuẩn xin giấy phép kinh doanh bán rượu.
 • Sau khi ký hợp đồng dịch vụ C.A.O sẽ tiến hành soạn hồ sơ xin giấy phép bán rượu cho khách hàng.
 • Đại diện lên Phòng Kinh Tế Quận để nộp hồ sơ xin giấy phép bán rượu cho khách hàng.
 • Đại diện theo dõi hồ sơ và trả lời của Phòng Kinh Tế Quận thay khách hàng.
 • Đại diện nhận Giấy phép bán rượu tại Phòng Kinh Tế Quận cho khách hàng.

Liên hệ dịch vụ xin giấy phép bán lẻ rượu tiêu dùng tại chỗ

Để biết thêm về việc xin giấy phép bán rượu. Hãy liên hệ hotline 0908 024 161  để được hỗ trợ tư vấn miễn phí tốt nhất . Bên cạnh đó chúng  tôi còn chuyên thực hiện những giấy phép liên quan như: giấy phép bán buôn rượugiấy phép bán lẻ rượu tiêu dùng tại chỗ cho nhà hànggiấy phép phân phối rượu và giấy chứng nhận vệ sinh an toàn thực phẩm.

LEAVE A REPLY