Mức xử phạt về sử dụng phụ gia trong sản xuất...

Mức xử phạt về sử dụng phụ gia trong sản xuất chế biến thực phẩm Nghị định 15/2018/NĐ-CP của Chính phủ chính thức có...

Khi nào thực hiện gia hạn giấy chứng nhận đăng ký...

Khi nào thực hiện gia hạn giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu Gia hạn giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu được thực hiện...

Hướng dẫn doanh nghiệp tự công bố chất lượng gạo

Hướng dẫn doanh nghiệp tự công bố chất lượng gạo Theo thông tư 15/2018 NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều...

Giấy chứng nhận bản quyền tác giả tại việt nam

Giấy chứng nhận bản quyền tác giả tại việt nam  Đăng ký bản quyền tác giả không phải là cơ sở xác lập quyền tác...

Giấy chứng nhận lưu hành sản phẩm xuất khẩu

Giấy chứng nhận lưu hành sản phẩm xuất khẩu Doanh nghiệp xin cấp giấy chứng nhận lưu hành sản phẩm xuất khẩu khi muốn đưa sản...

Thủ tục tự công bố chất lượng màu thực phẩm

Thủ tục tự công bố chất lượng màu thực phẩm Khi thời đại công nghiệp hóa hiện đại hóa phát triển, việc sửa dụng các...

Quy định việc cấp giấy chứng nhận cơ sở sản xuất...

Quy định việc cấp giấy chứng nhận cơ sở sản xuất kinh doanh nông lâm thủy sản đủ điều kiện an toàn thực phẩm Theo...

Dịch vụ thực hiện bản công bố tiêu chuẩn cơ sở...

Dịch vụ thực hiện bản công bố tiêu chuẩn cơ sở cho nước giặt trọn gói Bản công bố tiêu chuẩn cơ sở cho nước...

Cấp giấy chứng nhận y tế Health Certificate

Cấp giấy chứng nhận y tế Health Certificate Cấp giấy chứng nhận y tế Health Certificate được cấp cho thực phẩm, phụ gia thực phẩm,...

Quy định cấp lại giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp

Quy định cấp lại giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp Xin cấp lại giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp khi giấy chứng nhận...