Giấy phép lưu hành tự do miến đậu xanh xuất khẩu...

Các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh miến đậu xanh, muốn xuất khẩu sản phẩm ra thị trường nước ngoài, cần phải xin giấy phép lưu hành tự do miến đậu xanh (Certificate of Free Sale - CFS).

Nộp hồ sơ xin giấy chứng nhận y tế sản phẩm...

Sản phẩm miến đậu xanh được ưa chuộng không chỉ trong nước mà cả thị trường nước ngoài. Để xuất khẩu sản phẩm này ra thị trường nước ngoài, phải có giấy chứng nhận y tế sản phẩm miến đậu xanh...

Kiểm nghiệm và công bố miến đậu xanh tại C.A.O Media

Để sản phẩm miến đậu xanh được lưu thông hợp pháp cũng như tạo niềm tin cho người sử dụng, doanh nghiệp cần thực hiện kiểm nghiệm và công bố miến đậu xanh theo đúng quy định.

Dịch vụ làm giấy phép VSATTP cơ sở sản xuất miến...

Sản phẩm miến đậu xanh không chứa hàn the hay chất bảo quản độc hại. Đồng thời, sản phẩm đạt phép VSATTP cơ sở sản xuất miến đậu xanh theo tiêu chuẩn của Bộ Y tế...

Hồ sơ đăng ký bản quyền tác giả cho logo miến...

Đăng ký bản quyền là việc chủ sở hữu tác phẩm, tác giả sáng tạo ra tác phẩm tiến hành các thủ tục pháp lý cần thiết để nộp hồ sơ đăng ký bản quyền cho tác phẩm do mình sáng tạo ra tại Cục bản quyền...

Hướng dẫn xin giấy phép Certificate of free sale miến dong

Để sản phẩm miến dong được xuất khẩu thuận lợi, theo đúng quy định pháp luật, doanh nghiệp phải thực hiện giấy phép Certificate of free sale miến dong. C.A.O Media sẽ hướng dẫn doanh nghiệp đăng ký...

Thủ tục xin giấy chứng nhận Health Certificate sản phẩm miến...

Để sản phẩm được xuất khẩu ra thị trường nước ngoài thuận lợi, doanh nghiệp cần phải thực hiện giấy chứng nhận Health Certificate sản phẩm miến dong theo yêu cầu của nước nhập khẩu.

Các bước thực hiện công bố sản phẩm miến dong ĐƠN...

Bắt buộc doanh nghiệp phải thực hiện kiểm nghiệm sản phẩm và công bố sản phẩm miến dong, mới được phép lưu hành sản phẩm ra thị trường hợp pháp, đưa sản phẩm vào các siêu thị, trung tâm...

Dịch vụ kiểm nghiệm sản phẩm miến dong chỉ 05 ngày

Kiểm nghiệm sản phẩm miến dong là một hình thức kiểm soát chất lượng sản phẩm, nhằm đảm bảo uy tín của nhà sản xuất miến dong cũng như quyền lợi của người tiêu dùng.

Dịch vụ xin giấy phép ATTP cho cơ sở sản xuất...

Giấy phép ATTP cho cơ sở sản xuất miến dong là cơ sở pháp lý đầu tiên xác nhận doanh nghiệp đảm bảo về quy trình cũng như nguyên liệu và sản phẩm đầu ra, giúp người tiêu dùng an tâm sử dụng.