Thủ tục công bố chất lượng hạt điều rang muối còn...

Đối với các doanh nghiệp sản xuất sản phẩm hạt điều rang muối còn vỏ lụa, bắt buộc phải thực hiện công bố chất lượng hạt điều rang muối còn vỏ lụa, mới được phép lưu hành ra thị trường, đưa vào các siêu thị...

Hồ sơ công bố chất lượng hạt điều wasabi ĐẦY ĐỦ...

Để sản phẩm hạt điều wasabi được lưu hành ra thị trường hợp pháp, được đưa vào các siêu thị, cơ sở bán lẻ, doanh nghiệp phải có đầy đủ hồ sơ pháp lý, trong đó có công bố chất lượng hạt điều wasabi...

Các bước công bố chất lượng hạt điều phô mai NHANH...

Để sản phẩm được lưu hành ra thị trường hợp pháp, được đưa vào các siêu thị, cơ sở bán lẻ, doanh nghiệp phải có đầy đủ hồ sơ pháp lý, trong đó bao gồm thủ tục công bố chất lượng hạt điều phô mai...

Cập nhật địa chỉ giấy phép kinh doanh tại TP. Thủ...

Sự thay đổi về địa giới hành chính dẫn đến thay đổi thông tin trên giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp. Do đó, quý doanh nghiệp cần phải thực hiện thủ tục cập nhật địa chỉ giấy phép kinh doanh tại TP. Thủ Đức...

Công bố chất lượng sản phẩm đũa nhựa tại C.A.O Media

Theo QCVN 12-1:2011/BYT – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn vệ sinh đối với bao bì, dụng cụ tiếp xúc trực tiếp với thực phẩm bằng nhựa tổng hợp; doanh nghiệp phải công bố chất lượng sản phẩm đũa nhựa...

Các bước tự công bố chất lượng đũa gỗ NHANH CHÓNG

Tự công bố chất lượng đũa gỗ là điều kiện bắt buộc căn cứ theo Nghị định số 15/2018/NĐ-CP của chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật An toàn thực phẩm ban hành vào ngày 2 tháng 2 năm 2018...

Trình tự công bố chất lượng đũa inox NHANH CHÓNG –...

Công bố chất lượng đũa inox căn cứ vào QCVN 12-3:2011/BYT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn vệ sinh đối với bao bì; dụng cụ tiếp xúc trực tiếp với thực phẩm bằng kim loại; Luật an toàn thực phẩm...

Tư vấn công bố chất lượng sản phẩm đũa kim loại...

Theo QCVN 12-3:2011/BYT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn vệ sinh đối với bao bì; dụng cụ tiếp xúc trực tiếp với thực phẩm bằng kim loại; thì doanh nghiệp phảicông bố chất lượng sản phẩm đũa kim loại tại...

Dịch vụ đăng ký giấy phép kinh doanh tại TP. Thủ...

Giấy phép kinh doanh tại TP. Thủ Đức là điều kiện cần và đủ để cho cá nhân/tổ chức hoạt động trong một ngành nghề kinh doanh có điều kiện nhất định được phép hoạt động kinh doanh hợp pháp tại Thành phố ...

Hướng dẫn kiểm nghiệm và công bố chất lượng bột thính...

Bột thính gạo là nguyên liệu không thể thiếu để làm gia vị chế biến các món ăn như nem tai, nem chạo,... Để sản phẩm bột thính gạo được lưu hành, phải thực hiện kiểm nghiệm và công bố chất lượng bột thính gạo...