Cấp giấy chứng nhận lưu hành tự do CFS

Cấp giấy chứng nhận lưu hành tự do CFS Cấp Giấy chứng nhận lưu hành tự do CFS đối với sản phẩm, hàng hóa được...

Quy định về tự công bố sản phẩm thực phẩm

Quy định về tự công bố sản phẩm thực phẩm Theo nghị định 15/2018/NĐ-CP của chính phủ ban hành quy định về Luật An Toàn...

Mẫu đơn xin cấp giấy chứng nhận an toàn thực phẩm

Mẫu đơn xin cấp giấy chứng nhận an toàn thực phẩm Thủ tục đăng ký xin giấy chứng nhận an toàn vệ sinh thực phẩm...

Khi nào phải thực hiện xin giấy phép bán rượu

Khi nào phải thực hiện xin giấy phép bán rượu Theo nghị định 105/2017 NĐ-CP về thủ tục xin giấy phép bán rượu. Đã quy...

Hồ sơ đăng ký nhãn hiệu hàng hóa tại việt nam

Hồ sơ đăng ký nhãn hiệu hàng hóa tại việt nam "Nhãn hiệu" là thuật ngữ để chỉ chung nhãn hiệu hàng hóa và nhãn...

Hồ sơ xin giấy vệ sinh an toàn thực phẩm

Hồ sơ xin giấy vệ sinh an toàn thực phẩm Theo thông tư 38/2018 quy định việc thực hiện xin giấy chứng nhận đủ điều...

Cấp giấy chứng nhận lưu hành tự do cho sản phẩm

Cấp giấy chứng nhận lưu hành tự do cho sản phẩm Theo Quyết định 10/2010/QĐ-TTg quy định việc cấp giấy chứng nhận lưu hành tự...

Hướng dẫn công bố chất lượng cà phê hạt nhập khẩu

Hướng dẫn công bố chất lượng cà phê hạt nhập khẩu Nhiều công ty kinh doanh cà phê cho biết lâu nay Việt Nam vẫn...

Các trường hợp không thuộc diện phải cấp giấy chứng nhận...

Các trường hợp không thuộc diện phải cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm Giấy chứng nhận an toàn...

Hướng dẫn đăng ký mã số mã vạch cho sản phẩm

Hướng dẫn đăng ký mã số mã vạch cho sản phẩm Trước đây, việc áp dụng mã số mã vạch GS1 trong xác định nguồn...