Thứ Ba, Tháng Bảy 14, 2020
Tags Chứng nhận vệ sinh an toàn thực phẩm cho cơ sở sản xuất là gì

Tag: chứng nhận vệ sinh an toàn thực phẩm cho cơ sở sản xuất là gì

Xin giấy phép vệ sinh ATTP cơ sở sản xuất chả lụa

Xin giấy phép vệ sinh ATTP cơ sở sản xuất chả lụa là thủ tục bắt buộc đối với cơ sở sản xuất, đóng gói, kinh doanh sản phẩm nước mắm. Việc thực hiện không chỉ đáp ứng quy định pháp luật mà còn thể hiện chất lượng sản phẩm, đảm bảo an toàn, tạo niềm tin cho người tiêu dùng

Giấy phép an toàn thực phẩm cơ sở sản xuất gạo

Căn cứ theo Luật An toàn thực phẩm số 55/2010/QH12 ngày 17/6/2010, có hiệu lực từ ngày 01 tháng 7 năm 2011, việc thực hiện vệ sinh an toàn thực phẩm cần đảm bảo đúng quy định cũng như thủ tục.

Quy trình xin giấy phép an toàn thực phẩm cơ sở sản xuất tương...

Để đảm bảo an toàn cho người sử dụng các đơn vị sản xuất phải thực hiện vệ sinh an toàn thực phẩm theo đúng quy định. Trong bài viết hôm nay C.A.O xin trình bày để doanh nghiệp được hiểu rõ hơn về quy trình xin giấy phép an toàn thực phẩm cơ sở sản xuất tương ớt