Thứ Ba, Tháng Bảy 14, 2020
Tags Cơ sở pháp lý thực hiện vệ sinh an toàn thực phẩm

Tag: cơ sở pháp lý thực hiện vệ sinh an toàn thực phẩm

Xin giấy phép vệ sinh ATTP cơ sở sản xuất chả lụa

Xin giấy phép vệ sinh ATTP cơ sở sản xuất chả lụa là thủ tục bắt buộc đối với cơ sở sản xuất, đóng gói, kinh doanh sản phẩm nước mắm. Việc thực hiện không chỉ đáp ứng quy định pháp luật mà còn thể hiện chất lượng sản phẩm, đảm bảo an toàn, tạo niềm tin cho người tiêu dùng

Giấy phép an toàn thực phẩm cơ sở sản xuất gạo

Căn cứ theo Luật An toàn thực phẩm số 55/2010/QH12 ngày 17/6/2010, có hiệu lực từ ngày 01 tháng 7 năm 2011, việc thực hiện vệ sinh an toàn thực phẩm cần đảm bảo đúng quy định cũng như thủ tục.

Dịch vụ làm giấy phép ATTP cơ sở sản xuất miến khô

Dịch vụ làm giấy phép ATTP cơ sở sản xuất miến khô Miến hay bún tàu là loại thực phẩm dạng sợi khô, được chế...