Thứ Sáu, Tháng Chín 25, 2020
Tags Công bố chất lượng dầu thực vật

Tag: Công bố chất lượng dầu thực vật

Công bố chất lượng sản phẩm trà quế

Công bố chất lượng sản phẩm trà quế căn cứ pháp lý dựa vào Nghị định số 15/2018/NĐ-CP của Chính phủ; Quy định chi tiết một số điều của Luật An toàn thực phẩm; ban hành ngày 2 tháng 2 năm 2018.

Công bố chất lượng sản phẩm trà ô long

Để sản phẩm trà ô long được lưu hành ra thị trường đầy đủ về mặt pháp lý; doanh nghiệp phải tiến hành thực hiện thủ tục công bố chất lượng sản phẩm trà ô long tại cơ quan...

Công bố chất lượng sản phẩm muối tiêu lá chanh

Công bố chất lượng sản phẩm muối tiêu lá chanh căn cứ theo Nghị định số 15/2018/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật An toàn thực phẩm;

Công bố chất lượng sản phẩm muối sả ớt

Công bố chất lượng sản phẩm muối sả ớt căn cứ theo Nghị định số 15/2018/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật An toàn thực phẩm.

Hướng dẫn công bố chất lượng bánh mì nguyên cám nhanh chóng

Theo Nghị định 15/2018/NĐ-CP, các doanh nghiệp kinh doanh bánh mì nguyên cám phải thực hiện công bố chất lượng bánh mì nguyên cám trước khi đưa sản phẩm lưu thông buôn bán trên thị trường.

Đơn vị thực hiện kiểm nghiệm và công bố dầu ăn uy tín

Doanh nghiệp cần thực hiện kiểm nghiệm và công bố dầu ăn đúng theo quy định đảm bảo yêu cầu vệ sinh, cũng như quy định pháp lý của nhà nước để sản phẩm được lưu thông và tạo niềm tin cho khách hàng khi sử dụng.