Thứ Tư, Tháng Tám 4, 2021
Tags Công bố chất lượng sản phẩm chén thủy tinh

Tag: Công bố chất lượng sản phẩm chén thủy tinh

Dịch vụ công bố chất lượng chén inox TRỌN GÓI – UY TÍN

Công bố chất lượng chén inox căn cứ vào QCVN 12-3:2011/BYT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn vệ sinh đối với bao bì; dụng cụ tiếp xúc trực tiếp với thực phẩm bằng kim loại; Luật an toàn thực phẩm...

Thủ tục công bố chất lượng chén gốm sứ NHANH CHÓNG

Chén gốm sứ là sản phẩm chứa đựng, tiếp xúc trực tiếp với thực phẩm, vì thế, các tổ chức khi sản xuất, kinh doanh, nhập khẩu sản phẩm phải thực hiện công bố chất lượng chén gốm sứ...

Tư vấn công bố chất lượng sản phẩm chén thủy tinh [TRỌN GÓI]

Theo QCVN 12-4:2011/BYT về an toàn vệ sinh đối với bao bì, dụng cụ tiếp xúc trực tiếp với thực phẩm bằng thủy tinh và gốm sứ thì công bố chất lượng sản phẩm chén thủy tinh là hoạt động bắt...