Chủ Nhật, Tháng Năm 22, 2022
Tags Giấy an toàn thực phẩm cho cơ sở sản xuất thủy sản

Tag: giấy an toàn thực phẩm cho cơ sở sản xuất thủy sản

Giấy phép vệ sinh an toàn thực phẩm cơ sở sản xuất bún khô

Đòi hỏi các cơ sở sản xuất bún khô cần phải cam kết về chất lượng và đảm bảo an toàn thực phẩm hay nói cách khác là phải được cơ quan chức năng cấp giấy phép vệ sinh an toàn thực phẩm cơ sở sản xuất bún khô.

Thủ tục cấp lại giấy an toàn thực phẩm cho nông lâm thủy sản

Thủ tục cấp giấy an toàn thực phẩm cho nông lâm thủy sản Thủ tục cấp, cấp lại giấy an toàn thực phẩm cho nông lâm...