Thủ tục cấp lại giấy an toàn thực phẩm cho nông lâm thủy sản

0
845

Thủ tục cấp giấy an toàn thực phẩm cho nông lâm thủy sản

Thủ tục cấp, cấp lại giấy an toàn thực phẩm cho nông lâm thủy sản là bắt buộc đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh nông lâm thủy sản (Điều 18, Thông tư 45/2014/TT-BNNPTNT ngày 03/12/2014 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Điều 1, Quyết định 3408/QĐ-UBND ngày 04/7/2016  của Ủy ban nhân dân Thành phố)

Đối tượng thực hiện giấy an toàn thực phẩm cho nông lâm thủy sản

Cơ sở do cấp Thành phố cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc giấy chứng nhận đầu tư có ngành nghề sản xuất; kinh doanh thực phẩm nông, lâm, thủy sản; các cơ sở sản xuất; kinh doanh thực phẩm nông, lâm, thủy sản tại các chợ đầu mối; và cơ sở sản xuất nhiều loại sản phẩm thực phẩm; thuộc thẩm quyền quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Bộ Công Thương; trừ cơ sở không thuộc diện cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm quy định tại Điều 12 Nghị định 15/2018/NĐ-CP.

Thủ tục cấp lại giấy an toàn thực phẩm cho nông lâm thủy sản
Thủ tục cấp lại giấy an toàn thực phẩm cho nông lâm thủy sản

Cơ sở pháp lý

 • Luật An toàn thực phẩm số 55/2010/QH12 ngày 17/6/2010; có hiệu lực thi hành ngày 01/7/2011.
 • Nghị định số 15/2018/NĐ-CP ngày ngày 02/02/2018 của Chính phủ; về quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật An toàn thực phẩm có hiệu lực thi hành ngày 02/02/2018.
 • Thông tư số 45/2014/TT-BNNPTNT ngày 03/12/2014 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ;“Quy định việc kiểm tra cơ sở sản xuất kinh; doanh vật tư nông nghiệp và kiểm tra, chứng nhận cơ sở sản xuất; kinh doanh nông lâm thủy sản đủ điều kiện an toàn thực phẩm.
 • Thông tư số 44/2018/TT-BTC ngày 07 tháng 5 năm 2018 của Bộ Tài chính sửa đổi; bổ sung một số điều của Thông tư số 285/2016/TT-BTC ngày 14 tháng 11 năm 2016 quy định mức thu; chế độ thu; nộp; quản lý phí; lệ phí trong công tác thú y; Thông tư số 286/2016/TT-BTC ngày 14 tháng 11 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định quản lý chất lượng; an toàn thực phẩm trong lĩnh vực nông nghiệp.
 • Quyết định số 3408/QĐ-UBND ngày 04/7/2016  của Ủy ban nhân dân Thành phố về cơ quan kiểm tra cơ sở sản xuất; kinh doanh vật tư nông nghiệp và kiểm tra; chứng nhận cơ sở sản xuất; kinh doanh nông lâm thủy sản đủ điều kiện an toàn thực phẩm theo
 • Thông tư số  45/2014/TT-BNNPTNT ngày 03 tháng 12 năm 2014 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.
 • Quyết định số 06/2017/QĐ-UBND ngày 02 tháng 02 năm 2017 của Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh; về ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Quản lý An toàn thực phẩm Thành phố Hồ Chí Minh.
Thủ tục cấp lại giấy an toàn thực phẩm cho nông lâm thủy sản
Thủ tục cấp lại giấy an toàn thực phẩm cho nông lâm thủy sản

Trình tự thực hiện xin giấy an toàn thực phẩm cho nông lâm thủy sản

Bước 1: 

 • Trường hợp cấp mới: Cơ sở chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định.
 • Trường hợp cấp lại Giấy chứng nhận do hết hạn: Trong trường hợp tiếp tục sản xuất kinh doanh, trước 06 (sáu) tháng tính đến ngày Giấy chứng nhận an toàn thực phẩm hết hạn; cơ sở chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định.
 • Hồ sơ nộp hồ sơ trực tiếp tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả hoặc gửi theo đường bưu điện đến Ban Quản lý An toàn thực phẩm

Bước 2: 

Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả của Ban Quản lý An toàn thực phẩm tiếp nhận và kiểm tra hồ sơ theo quy định

 • Trường hợp hồ sơ đầy đủ: cấp Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả giao cho Cơ sở.
 • Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ: hướng dẫn để Cơ sở bổ sung; hoàn thiện hồ sơ theo quy định.
 • Trong thời hạn 03 (ba) ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm của Cơ sở; Ban Quản lý An toàn thực phẩm phải xem xét tính hợp lệ của hồ sơ ;và thông báo bằng văn bản cho Cơ sở nếu hồ sơ hợp lệ.

Bước 3:

Trong thời hạn 15 ngày làm việc; kể từ ngày nhận đủ hồ sơ; Ban Quản lý An toàn thực phẩm thực hiện thẩm tra hồ sơ kiểm tra; xếp loại cơ sở do đơn vị đã thực hiện; hoặc tổ chức đi kiểm tra thực tế điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm tại cơ sở;(trường hợp cơ sở chưa được kiểm tra, xếp loại) và cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm nếu đủ điều kiện. Trường hợp không cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm thì phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

Xem thêm:

>>>> Thủ tục cấp mới giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm

>>>> Xin giấy an toàn thực phẩm cho khách sạn 2 sạn

>>>> Dịch vụ xin giấy phép an toàn thực phẩm cho quán trà sữa trọn gói

Liên hệ dịch vụ xin giấy an toàn thực phẩm cho nông lâm thủy sản

C.A.O Media muốn chia sẻ đến quý doanh nghiệp dịch vụ xin giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm trọn gói. Chúng tôi không chỉ đơn thuần là làm thủ tục xin giấy an toàn thực phẩm cho nông lâm thủy sản. Mà còn hướng dẫn cho quý khách hàng sắp xếp bố trí cơ sở vật chất, hướng dẫn luật an toàn thực phẩm. Các kỹ năng cần có; các giấy tờ liên quan, để khi xin được giấy phép an toàn thực phẩm. Và đi vào hoạt động dù không có chúng tôi cơ sở vẫn đảm bảo an toàn thực phẩm; đó là điều chúng tôi quan tâm.

Ngoài dịch vụ xin giấy phép an toàn thực phẩm cở sở, cửa hàng kinh doanh thủy sản. Chúng tôi còn thực hiện xin giấy phép cho cửa hàng ăn uống; nhà hàng; quán bar; hoặc dịch vụ ăn uống trong khách sạn. Nếu quý doanh nghiệp có bất kỳ thắc mắc nào về giấy phép này; hãy liên hệ với C.A.O Media để được tư vấn miễn phí qua số hotline 0908 024 161 để được cung cấp dịch vụ tốt nhất.

LEAVE A REPLY