Thứ Ba, Tháng Tám 20, 2019
Tags Thủ tục xin giấy chứng nhận lưu hành tự do cho hàng hóa xuất khẩu

Tag: thủ tục xin giấy chứng nhận lưu hành tự do cho hàng hóa xuất khẩu

Giấy chứng nhận lưu hành tự do hàng hóa

Giấy chứng nhận lưu hành tự do hàng hóa Căn cứ vào quyết định 10/2010/QĐ-TTg quy định giấy chứng nhận lưu hành tự do hàng...

Quy trình xin giấy chứng nhận lưu hành tự do cho hàng hóa

Quy trình xin giấy chứng nhận lưu hành tự do cho hàng hóa Trong thời gian qua, một số doanh nghiệp Việt Nam đề nghị...

Thủ tục xin giấy chứng nhận CFS nước ép nho

Thủ tục xin giấy chứng nhận CFS nước ép nho Việc cấp giấy chứng nhận CFS nước ép nho đối với sản phẩm, hàng hóa...