Thứ Sáu, Tháng Mười Hai 3, 2021
Tags Xin giấy chứng nhận an ninh trật tự tại công an thành phố

Tag: xin giấy chứng nhận an ninh trật tự tại công an thành phố

Giấy phép an ninh trật tự cho dịch vụ lưu trú tại Quận 3

Xin giấy phép an ninh trật tự cho dịch vụ lưu trú tại Quận 3 - TP. Hồ Chí Minh dựa vào Nghị định 96/2016/NĐ- CP quy định điều kiện về an ninh, trật tự đối với một số ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện...

Giấy phép an ninh trật tự cho dịch vụ lưu trú tại Quận 2

Xin giấy phép an ninh trật tự cho dịch vụ lưu trú tại Quận 2 - TP. Hồ Chí Minh dựa vào Nghị định 96/2016/NĐ- CP quy định điều kiện về an ninh, trật tự đối với một số ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện...

Dịch vụ làm giấy phép an ninh trật tự cho khách sạn tại Quận...

Xin giấy phép an ninh trật tự cho khách sạn tại Quận 7 - TP. Hồ Chí Minh căn cứ theo Nghị định 96/2016/NĐ- CP quy định điều kiện về an ninh, trật tự đối với một số ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện.

Thực hiện xin giấy chứng nhận an ninh trật tự tại công an thành...

Thực hiện xin giấy chứng nhận an ninh trật tự tại công an thành phố Theo nghị định 96/2016/NĐ-CP này quy định điều kiện về an...