Cấp giấy chứng nhận lưu hành tự do CFS

0
2478

Cấp giấy chứng nhận lưu hành tự do CFS

Cấp Giấy chứng nhận lưu hành tự do CFS đối với sản phẩm, hàng hóa được sản xuất trong nước để xuất khẩu và việc yêu cầu Giấy chứng nhận lưu hành tự do đối với sản phẩm, hàng hóa nhập khẩu để lưu thông tại Việt Nam.

Điều kiện cấp giấy chứng nhận lưu hành tự do CFS

Sản phẩm, hàng hóa sản xuất trong nước để xuất khẩu được cấp CFS khi thỏa mãn các điều kiện sau:

Có yêu cầu của thương nhân xuất khẩu.

Có tiêu chuẩn công bố áp dụng phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành.

Cấp giấy chứng nhận lưu hành tự do CFS
Cấp giấy chứng nhận lưu hành tự do CFS

Các thông tin trên giấy chứng nhận lưu hành tự do

CFS phải được làm trên giấy màu trắng, khổ A4, bằng tiếng Anh và bao gồm những thông tin tối thiểu sau:

 • Tên cơ quan cấp CFS;
 • Số tham chiếu của CFS;
 • Ngày cấp của CFS;
 • Tên sản phẩm, hàng hóa được cấp CFS;
 • Loại hoặc nhóm sản phẩm, hàng hóa được cấp CFS;
 • Tên và địa chỉ của nhà sản xuất;
 • Trên CFS phải ghi rõ là sản phẩm, hàng hóa được sản xuất và bán tự do tại thị trường của nước sản xuất;
 • Họ tên, chữ ký, chức danh của người cấp CFS và con dấu của cơ quan cấp CFS.

Trách nhiệm của đơn vị đề nghị cấp CFS

 • Người đề nghị cấp CFS có trách nhiệm:
 • Đăng ký hồ sơ thương nhân với cơ quan cấp CFS theo quy định tại Điều 9 Quyết định này.
 • Nộp hồ sơ đề nghị cấp CFS cho cơ quan cấp CFS theo quy định tại Điều 10 Quyết định này.
 • Thực hiện theo yêu cầu của cơ quan cấp CFS về việc chứng minh hàng hóa xuất khẩu đáp ứng các quy định về yêu cầu cấp CFS.
 • Chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác, trung thực đối với những khai báo liên quan đến việc đề nghị cấp CFS.
 • Khi phát hiện có những sai sót trên CFS do lỗi của thương nhân, người đề nghị cấp CFS thông báo ngay cho cơ quan cấp CFS để cấp CFS mới thay thế CFS có sai sót; nộp lại CFS có sai sót cho cơ quan cấp CFS để hủy bỏ.
 • Nộp phí và lệ phí cấp CFS theo quy định của pháp luật hiện hành.
Cấp giấy chứng nhận lưu hành tự do CFS
Cấp giấy chứng nhận lưu hành tự do CFS

Hồ sơ đề nghị cấp giấy chứng nhận lưu hành tự do

 • Đơn đề nghị cấp CFS (Phụ lục IV) được kê khai hoàn chỉnh và hợp lệ.
 • Bản sao có chứng thực của bản tiêu chuẩn công bố áp dụng đối với sản phẩm, hàng hóa kèm theo cách thể hiện (trên nhãn hàng hóa hoặc trên bao bì hàng hóa hoặc tài liệu kèm theo sản phẩm, hàng hóa).
 • Các giấy tờ khác tùy thuộc vào yêu cầu đặc thù của cơ quan cấp CFS.

Xem thêm:

>>>> Dịch vụ xin giấy chứng nhận lưu hành tự do trọn gói

>>>> Thẩm quyền cấp giấy certificate of free sale tại việt nam

>>>> Điều kiện xin giấy chứng nhận CFS cho hàng hóa xuất khẩu

Liên hệ dịch vụ xin cấp giấy chứng nhận lưu hành tự do CFS

Mọi chi tiết về thủ tục xin giấy chứng nhận lưu hành tự do cho sản phẩm cũng như các giấy phép xuất khẩu khác; quý khách hàng vui lòng liên hệ hotline 0908 024 161 để được hỗ trợ  tư vấn miễn phí về dịch vụ xin giấy phép lưu hành tự do CFS ;hoặc các dịch vụ liên quan như thủ tục xin giấy chứng nhận HC (Health Certificate); công bố chất lượng sản phẩm; hay xin giấy phép vệ sinh an toàn thực phẩm..

LEAVE A REPLY