Thứ Ba, Tháng Tám 4, 2020
Văn bản pháp luật

Văn bản pháp luật

Nghị định 168/2017/NĐ-CP QUY ĐỊNH CHI TIẾT MỘT SỐ ĐIỀU CỦA...

  CHÍNH PHỦ ——- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ————— Số: 168/2017/NĐ-CP Hà Nội, ngày 31 tháng 12 năm 2017   NGHỊ ĐỊNH QUY...

Nghị định 96/2012/NĐ-CP VỀ SẢN XUẤT, KINH DOANH RƯỢU

CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc -------------- Số: 94/2012/NĐ-CP Hà Nội, ngày 12 tháng 11 năm 2012 NGHỊ...

Thông tư 23/2018/TT-BYT QUY ĐỊNH VIỆC THU HỒI VÀ XỬ LÝ...

BỘ Y TẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 23/2018/TT-BYT Hà Nội, ngày 14 tháng 9 năm...

Nghị định 85/2019/NĐ-CP QUY ĐỊNH THỰC HIỆN THỦ TỤC HÀNH CHÍNH...

CHÍNH PHỦ ——- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ————— Số: 85/2019/NĐ-CP Hà Nội, ngày 14 tháng 11 năm 2019 NGHỊ ĐỊNH QUY ĐỊNH THỰC HIỆN THỦ TỤC...

Thông tư 25/2019/TT-BYT QUY ĐỊNH TRUY XUẤT NGUỒN GỐC SẢN PHẨM...

BỘ Y TẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 25/2019/TT-BYT Hà Nội, ngày 30 tháng 8 năm 2019 THÔNG TƯ QUY ĐỊNH TRUY XUẤT NGUỒN...

Thông tư 43/2018/TT-BCT Quy định về quản lý an toàn thực...

BỘ CÔNG THƯƠNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 43/2018/TT-BCT Hà Nội, ngày 15 tháng 11 năm...

Thông tư liên tịch số: 01/2008/TTLT-TANDTC-VKSNDTC-BCA-BTP HƯỚNG DẪN VIỆC TRUY CỨU...

TÒA ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO - VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỐI CAO - BỘ CÔNG AN - BỘ TƯ PHÁP ----- CỘNG HÒA XÃ...

Thông tư 52/2015/TT-BYT QUY ĐỊNH VIỆC KIỂM TRA NHÀ NƯỚC VỀ...

BỘ Y TẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 52/2015/TT-BYT Hà Nội, ngày 21 tháng 12 năm 2015 THÔNG TƯ QUY ĐỊNH VIỆC KIỂM TRA...

Nghị định số 14/VBHN-BCT QUY ĐỊNH XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH...

BỘ CÔNG THƯƠNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 14/VBHN-BCT Hà Nội, ngày 15 tháng 9 năm...

Thông tư số 47/2014/TT-BYT HƯỚNG DẪN QUẢN LÝ AN TOÀN THỰC...

BỘ Y TẾ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 47/2014/TT-BYT Hà Nội, ngày 11 tháng 12 năm...