Thứ Năm, Tháng Một 23, 2020
Văn bản pháp luật

Văn bản pháp luật

Thông tư 54/2014/TT-BCT Quy định ATTP ĐỐI VỚI CƠ SỞ SẢN...

BỘ CÔNG THƯƠNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 54/2014/TT-BCT Hà Nội, ngày 18 tháng 12 năm...

Nghị định số 14/VBHN-BCT QUY ĐỊNH XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH...

BỘ CÔNG THƯƠNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 14/VBHN-BCT Hà Nội, ngày 15 tháng 9 năm...

Nghị định 105/2017/NĐ-CP về kinh doanh rượu

CHÍNH PHỦ ——- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ————— Số: 105/2017/NĐ-CP Hà Nội, ngày 14 tháng 09 năm 2017   NGHỊ ĐỊNH VỀ KINH...

Thông tư liên tịch số: 01/2008/TTLT-TANDTC-VKSNDTC-BCA-BTP HƯỚNG DẪN VIỆC TRUY CỨU...

TÒA ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO - VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỐI CAO - BỘ CÔNG AN - BỘ TƯ PHÁP ----- CỘNG HÒA XÃ...

Quyết định số 742/QĐ-CBTTNS-CB BAN HÀNH TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN KỸ...

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN CỤC CHẾ BIẾN VÀ PHÁT TRIỂN THỊ TRƯỜNG NÔNG SẢN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập...

Nghị định 43/2017/NĐ-CP Về Nhãn Hàng Hóa

CHÍNH PHỦ ——- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ————— Số: 43/2017/NĐ-CP Hà Nội, ngày 14 tháng 04 năm 2017   NGHỊ ĐỊNH VỀ NHÃN HÀNG...

Quyết định 10/2010/QĐ-TTg Quy định giấy chứng nhận lưu hành tự...

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ——- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ————– Số: 10/2010/QĐ-TTg Hà Nội, ngày 10 tháng 02...

Thông tư số 47/2014/TT-BYT HƯỚNG DẪN QUẢN LÝ AN TOÀN THỰC...

BỘ Y TẾ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 47/2014/TT-BYT Hà Nội, ngày 11 tháng 12 năm...

Nghị định 115/2018/NĐ-CP Quy định xử phạt vi phạm hành chính...

CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 115/2018/NĐ-CP Hà Nội, ngày 04 tháng 9 năm 2018   NGHỊ...

NGHỊ ĐỊNH 78/2015/NĐ-CP VỀ ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP

CHÍNH PHỦ ——- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ————— Số: 78/2015/NĐ-CP Hà Nội, ngày 14 tháng 09 năm 2015   NGHỊ ĐỊNH VỀ...