Thứ Ba, Tháng Tám 4, 2020
Văn bản pháp luật

Văn bản pháp luật

Thông tư 43/2018/TT-BCT Quy định về quản lý an toàn thực...

BỘ CÔNG THƯƠNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 43/2018/TT-BCT Hà Nội, ngày 15 tháng 11 năm...
Nội dung bắt buộc thể hiện trên nhãn sản phẩm theo quy định pháp luật

Nội dung bắt buộc thể hiện trên nhãn sản phẩm theo...

Mặc dù nhà nước đã có quy định trong việc nội dung trên nhãn hàng hóa. Tuy nhiên nhiều doanh nghiệp vẫn mắc phải những sai lầm cũng như gặp nhiều khó khắn trong việc thể hiện nội dung trên nhãn. Nhằm giúp các doanh nghiệp nắm rõ yêu cầu nội dung bắt buộc thể hiện trên nhãn sản phẩm C.A.O Media sẽ trình bày ngắn gọn để cá nhân, đơn vị hiểu sơ qua dựa theo nghị định 43/2017/NĐ- CP về nhãn hàng hóa như sau

Thông tư số 18/2019/TT-BYT Hướng dẫn thực hành sản xuất tố...

BỘ Y TẾ   Số: 18 /2019/TT - BYT CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Hà Nội, ngày 17...

Thông tư 25/2019/TT-BYT QUY ĐỊNH TRUY XUẤT NGUỒN GỐC SẢN PHẨM...

BỘ Y TẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 25/2019/TT-BYT Hà Nội, ngày 30 tháng 8 năm 2019 THÔNG TƯ QUY ĐỊNH TRUY XUẤT NGUỒN...

Luật số: 16/2012/QH13 Về Luật Quảng Cáo

QUỐC HỘI -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Luật số: 16/2012/QH13 Hà Nội, ngày 21 tháng 6 năm...

Quyết định 4288/QĐ-BYT AN HÀNH TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN THỰC HÀNH...

BỘ Y TẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 4288/QĐ-BYT Hà Nội, ngày 08 tháng 8 năm 2016 QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH TÀI LIỆU...

Thông tư 03/2017/TT-BNNPTNT BAN HÀNH QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA...

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 03/2017/TT-BNNPTNT Hà Nội,...

Nghị định 96/2012/NĐ-CP VỀ SẢN XUẤT, KINH DOANH RƯỢU

CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc -------------- Số: 94/2012/NĐ-CP Hà Nội, ngày 12 tháng 11 năm 2012 NGHỊ...

Văn bản hợp nhất 08/VBHN- BYT – Quy định về điều...

BỘ Y TẾ ——- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ————— Số: 08/VBHN-BYT Hà Nội, ngày 04 tháng 4 năm 2019 NGHỊ ĐỊNH QUY ĐỊNH VỀ ĐIỀU KIỆN...

Nghị định 22/2018/NĐ-CP VỀ LUẬT SỞ HỮU TRÍ TUỆ

CHÍNH PHỦ ——- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ————— Số: 22/2018/NĐ-CP Hà Nội, ngày 23 tháng 02 năm 2018   NGHỊ ĐỊNH QUY ĐỊNH CHI TIẾT MỘT...