Thứ Hai, Tháng Mười 21, 2019
Văn bản pháp luật

Văn bản pháp luật

Thông tư 24/2019/TT-BYT QUY ĐỊNH VỀ QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG...

BỘ Y TẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 24/2019/TT-BYT Hà Nội, ngày 30 tháng 8 năm 2019   THÔNG TƯ QUY ĐỊNH VỀ QUẢN...

LUẬT DU LỊCH SỐ 44/2005/QH11

QUỐC HỘI ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ******** Số: 44/2005/QH11 Hà Nội, ngày 14 tháng 6 năm 2005   QUỐC...

NGHỊ ĐỊNH 69/2018/NĐ-CP QUY ĐỊNH CHI TIẾT MỘT SỐ ĐIỀU CỦA...

CHÍNH PHỦ ------- Số: 69/2018/NĐ-CP CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Hà Nội, ngày 15 tháng 5 năm 2018 NGHỊ ĐỊNH QUY ĐỊNH CHI TIẾT MỘT...

Nghị định 43/2017/NĐ-CP Về Nhãn Hàng Hóa

CHÍNH PHỦ ——- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ————— Số: 43/2017/NĐ-CP Hà Nội, ngày 14 tháng 04 năm 2017   NGHỊ ĐỊNH VỀ NHÃN HÀNG...

Luật số: 16/2012/QH13 Về Luật Quảng Cáo

QUỐC HỘI -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Luật số: 16/2012/QH13 Hà Nội, ngày 21 tháng 6 năm...

Nghị định 115/2018/NĐ-CP Quy định xử phạt vi phạm hành chính...

CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 115/2018/NĐ-CP Hà Nội, ngày 04 tháng 9 năm 2018   NGHỊ...

Thông tư 21/2007/TT-BKHCN Hướng dẫn về xây dựng và áp dụng...

BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ ——– CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ————— Số: 21/2007/TT-BKHCN Hà Nội, ngày 28 tháng...

LUẬT AN TOÀN THỰC PHẨM số: 55/2010/QH12

QUỐC HỘI _______Luật số: 55/2010/QH12 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc _____________________   LUẬT AN TOÀN THỰC PHẨM Căn cứ Hiến pháp...

Thông tư số 18/2019/TT-BYT Hướng dẫn thực hành sản xuất tố...

BỘ Y TẾ   Số: 18 /2019/TT - BYT CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Hà Nội, ngày 17...

Nội dung TCVN 4391:2015 về xếp hạng sao khách sạn

TCVN 4391:2015 KHÁCH SẠN - XẾP HẠNG Hotel – Classification Mục lục Lời nói đầu 1. Phạm vi áp dụng 2. Thuật ngữ và định nghĩa 3. Phân loại, xếp hạng khách sạn 4. Yêu cầu...