Thứ Năm, Tháng Chín 24, 2020
Văn bản pháp luật

Văn bản pháp luật

NGHỊ ĐỊNH SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA CÁC...

NGHỊ ĐỊNH SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA CÁC NGHỊ ĐỊNH LIÊN QUAN ĐẾN ĐIỀU KIỆN ĐẦU TƯ KINH DOANH THUỘC LĨNH VỰC QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC CỦA BỘ CÔNG THƯƠNG
Nội dung bắt buộc thể hiện trên nhãn sản phẩm theo quy định pháp luật

Nội dung bắt buộc thể hiện trên nhãn sản phẩm theo...

Mặc dù nhà nước đã có quy định trong việc nội dung trên nhãn hàng hóa. Tuy nhiên nhiều doanh nghiệp vẫn mắc phải những sai lầm cũng như gặp nhiều khó khắn trong việc thể hiện nội dung trên nhãn. Nhằm giúp các doanh nghiệp nắm rõ yêu cầu nội dung bắt buộc thể hiện trên nhãn sản phẩm C.A.O Media sẽ trình bày ngắn gọn để cá nhân, đơn vị hiểu sơ qua dựa theo nghị định 43/2017/NĐ- CP về nhãn hàng hóa như sau

Nghị định 24/2020/NĐ-CP – Quy định chi tiết một số điều...

Nghị định này quy định chi tiết một số điều của Luật Phòng, chống tác hại của rượu, bia về một số biện pháp giảm mức tiêu thụ và quản lý việc cung cấp rượu, bia bao gồm địa điểm công cộng không được uống rượu, bia; hạn chế sử dụng hình ảnh diễn viên uống rượu, bia trong tác phẩm điện ảnh, sân khấu, truyền hình

Nghị định số 91/2016/NĐ-CP, ngày 1/7/2016 của Chính phủ về quản...

Nghị định số 91/2016/NĐ-CP, ngày 1/7/2016 của Chính phủ về quản lý hóa chất, chế phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn dùng trong lĩnh vực gia dụng và y tế

Ban hành danh mục hóa chất, chế phẩm diệt côn trùng,...

BAN HÀNH DANH MỤC HÓA CHẤT, CHẾ PHẨM DIỆT CÔN TRÙNG, DIỆT KHUẨN DÙNG TRONG GIA DỤNG VÀ Y TẾ THUỘC LĨNH VỰC QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC CỦA BỘ Y TẾ ĐƯỢC XÁC ĐỊNH MÃ SỐ HÀNG HÓA THEO DANH MỤC HÀNG HÓA XUẤT KHẨU, NHẬP KHẨU VIỆT NAM

Quyết định 870/QĐ-BYT – Về việc hướng dẫn kỹ thuật tạm...

QUYẾT ĐỊNH- Về việc hướng dẫn kỹ thuật tạm thời cho khẩu trang vải kháng giọt bắn, kháng khuẩn

Thông tư 31/2019/TT-BYT QUY ĐỊNH YÊU CẦU ĐỐI VỚI CÁC SẢN...

BỘ Y TẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 31/2019/TT-BYT Hà Nội, ngày 05 tháng 12 năm 2019 THÔNG TƯ QUY ĐỊNH YÊU CẦU ĐỐI...

Văn bản hợp nhất 08/VBHN- BYT – Quy định về điều...

BỘ Y TẾ ——- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ————— Số: 08/VBHN-BYT Hà Nội, ngày 04 tháng 4 năm 2019 NGHỊ ĐỊNH QUY ĐỊNH VỀ ĐIỀU KIỆN...

Thông tư 03/2017/TT-BNNPTNT BAN HÀNH QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA...

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 03/2017/TT-BNNPTNT Hà Nội,...

Quyết định 4288/QĐ-BYT AN HÀNH TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN THỰC HÀNH...

BỘ Y TẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 4288/QĐ-BYT Hà Nội, ngày 08 tháng 8 năm 2016 QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH TÀI LIỆU...