Đăng ký logo thương hiệu trong trường hợp nào không được bảo hộ?

0
373

Đăng ký logo thương hiệu trong trường hợp nào không được bảo hộ?

Đối với thủ tục đăng ký logo thương hiệu, kết quả thực hiện thủ tục sẽ là giấy chứng nhận đăng ký logo thương hiệu (trong trường hợp logo thương hiệu được cấp văn bằng bảo hộ) hoặc quyết định từ chối cấp giấy chứng nhận đăng ký logo thương hiệu (trong trường hợp logo thương hiệu từ chối bảo hộ). Do đó, không phải nhãn hiệu nào đăng ký cũng được cấp văn bằng bảo hộ, trên thực tế rất nhiều nhãn hiệu bị Cục Sở hữu trí tuệ  từ chối cấp giấy chứng nhận đăng ký logo thương hiệu.

Logo thương hiệu cần đáp ứng các điều kiện để được bảo hộ:

 • Là dấu hiệu nhìn thấy được dưới dạng chữ cái, từ ngữ, hình vẽ, hình ảnh, kể cả hình ba chiều hoặc sự kết hợp các yếu tố đó, được thể hiện bằng một hoặc nhiều mầu sắc;
 • Có khả năng phân biệt hàng hóa, dịch vụ của chủ sở hữu logo thương hiệu với hàng hóa, dịch vụ của chủ thể khác.

Các trường hợp đơn đăng ký logo thương hiệu bị từ chối cấp văn bằng bảo hộ:

 • Logo thương hiệu là dấu hiệu trùng hoặc tương tự đến mức gây nhầm lẫn với hình quốc kỳ, quốc huy của các nước;
 • Logo thương hiệu là dấu hiệu trùng hoặc tương tự đến mức gây nhầm lẫn với biểu tượng, cờ, huy hiệu, tên viết tắt, tên đầy đủ của cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị – xã hội, tổ chức chính trị xã hội – nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội – nghề nghiệp của Việt Nam và tổ chức quốc tế, nếu không được cơ quan, tổ chức đó cho phép;
 • Logo thương hiệu là dấu hiệu trùng hoặc tương tự đến mức gây nhầm lẫn với tên thật, biệt hiệu, bút danh, hình ảnh của lãnh tụ, anh hùng dân tộc, danh nhân của Việt Nam, của nước ngoài;
 • Logo thương hiệu là dấu hiệu trùng hoặc tương tự đến mức gây nhầm lẫn với dấu chứng nhận, dấu kiểm tra, dấu bảo hành của tổ chức quốc tế mà tổ chức đó có yêu cầu không được sử dụng, trừ trường hợp chính tổ chức này đăng ký các dấu đó làm logo thương hiệu chứng nhận;
 • Logo thương hiệu là dấu hiệu làm hiểu sai lệch, gây nhầm lẫn hoặc có tính chất lừa dối người tiêu dùng về nguồn gốc xuất xứ, tính năng, công dụng, chất lượng, giá trị hoặc các đặc tính khác của hàng hóa, dịch vụ.
 • Logo thương hiệu là hình và hình hình học đơn giản, chữ số, chữ cái, chữ thuộc các ngôn ngữ không thông dụng, trừ trường hợp các dấu hiệu này đã được sử dụng và thừa nhận rộng rãi với danh nghĩa một logo thương hiệu;
 • Logo thương hiệu là dấu hiệu, biểu tượng quy ước, hình vẽ hoặc tên gọi thông thường của hàng hóa, dịch vụ bằng bất kỳ ngôn ngữ nào đã được sử dụng rộng rãi, thường xuyên, nhiều người biết đến;
 • Logo thương hiệu là dấu hiệu chỉ thời gian, địa điểm, phương pháp sản xuất, chủng loại, số lượng, chất lượng, tính chất, thành phần, công dụng, giá trị hoặc các đặc tính khác mang tính mô tả hàng hóa, dịch vụ, trừ trường hợp dấu hiệu đó đã đạt được khả năng phân biệt thông qua quá trình sử dụng trước thời điểm nộp đơn đăng ký logo thương hiệu;
 • Logo thương hiệu là dấu hiệu mô tả hình thức pháp lý, lĩnh vực kinh doanh của chủ thể kinh doanh;
 • Logo thương hiệu là dấu hiệu chỉ nguồn gốc địa lý của hàng hóa, dịch vụ, trừ trường hợp dấu hiệu đó đã được sử dụng và thừa nhận rộng rãi với danh nghĩa một logo thương hiệu hoặc được đăng ký dưới dạng logo thương hiệu tập thể hoặc logo thương hiệu chứng nhận quy định tại Luật này;
 • Logo thương hiệu là dấu hiệu không phải là logo thương hiệu liên kết trùng hoặc tương tự đến mức gây nhầm lẫn với logo thương hiệu đã được đăng ký cho hàng hóa, dịch vụ trùng hoặc tương tự trên cơ sở đơn đăng ký có ngày nộp đơn hoặc ngày ưu tiên sớm hơn trong trường hợp đơn đăng ký được hưởng quyền ưu tiên, kể cả đơn đăng ký logo thương hiệu được nộp theo điều ước quốc tế mà Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên;
 • Logo thương hiệu là dấu hiệu trùng hoặc tương tự đến mức gây nhầm lẫn với logo thương hiệu của người khác đã được sử dụng và thừa nhận rộng rãi cho hàng hóa, dịch vụ trùng hoặc tương tự từ trước ngày nộp đơn hoặc ngày ưu tiên trong trường hợp đơn được hưởng quyền ưu tiên;
 • Logo thương hiệu là dấu hiệu trùng hoặc tương tự đến mức gây nhầm lẫn với logo thương hiệu của người khác đã đăng ký cho hàng hóa, dịch vụ trùng hoặc tương tự mà đăng ký logo thương hiệu đó đã chấm dứt hiệu lực chưa quá năm năm.
 • Logo thương hiệu là dấu hiệu trùng hoặc tương tự đến mức gây nhầm lẫn với logo thương hiệu được coi là nổi tiếng của người khác đăng ký cho hàng hóa, dịch vụ trùng hoặc tương tự với hàng hóa, dịch vụ mang logo thương hiệu nổi tiếng hoặc đăng ký cho hàng hóa, dịch vụ không tương tự, nếu việc sử dụng dấu hiệu đó có thể làm ảnh hưởng đến khả năng phân biệt của logo thương hiệu nổi tiếng hoặc việc đăng ký logo thương hiệu nhằm lợi dụng uy tín của logo thương hiệu nổi tiếng;
 • Logo thương hiệu là dấu hiệu trùng hoặc tương tự với tên thương mại đang được sử dụng của người khác, nếu việc sử dụng dấu hiệu đó có thể gây nhầm lẫn cho người tiêu dùng về nguồn gốc hàng hóa, dịch vụ;
 • Logo thương hiệu là dấu hiệu trùng hoặc tương tự với chỉ dẫn địa lý đang được bảo hộ nếu việc sử dụng dấu hiệu đó có thể làm cho người tiêu dùng hiểu sai lệch về nguồn gốc địa lý của hàng hóa;
 • Logo thương hiệu là dấu hiệu trùng với chỉ dẫn địa lý hoặc có chứa chỉ dẫn địa lý hoặc được dịch nghĩa, phiên âm từ chỉ dẫn địa lý đang được bảo hộ cho rượu vang, rượu mạnh nếu dấu hiệu được đăng ký để sử dụng cho rượu vang, rượu mạnh không có nguồn gốc xuất xứ từ khu vực địa lý mang chỉ dẫn địa lý đó;
 • Logo thương hiệu là dấu hiệu trùng hoặc không khác biệt đáng kể với kiểu dáng công nghiệp của người khác được bảo hộ trên cơ sở đơn đăng ký kiểu dáng công nghiệp có ngày nộp đơn hoặc ngày ưu tiên sớm hơn so với ngày nộp đơn, ngày ưu tiên của đơn đăng ký logo thương hiệu.

“Mẫu giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu – C.A.O Media đã thực hiện thành công”

Đăng ký logo thương hiệu trong trường hợp nào không được bảo hộ?
Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu (Ảnh: C.A.O Media)

Nhiệm vụ của C.A.O Media khi thực hiện đăng ký nhãn hiệu cho doanh nghiệp

» Tư vấn phân nhóm (lĩnh vực bảo hộ nhãn hiệu hàng hóa) theo bảng phân loại Nice XI của quốc tế.

» Tư vấn tra cứu nhãn hiệu; để xác định khả năng nhãn hiệu chuẩn bị đăng ký có tương tự hoặc trùng lắp với nhãn hiệu đã nộp đơn tới Cục SHTT hoặc đã được cấp Giấy chứng nhận tại Việt Nam.

» Tư vấn lựa chọn các phương án lựa chọn tên nhãn hiệu hàng hóa; tư vấn thêm các tiền tố khi cần thiết để đảm bảo tính khác biệt khi bảo hộ.

» Soạn hồ sơ đăng ký nhãn hiệu và đại diện khách hàng nộp hồ sơ tại Cục SHTT, ghi nhận sửa đổi, gia hạn văn bằng bảo hộ nhãn hiệu

» Nhận giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu và giao tận nơi cho khách hàng.

Thông tin liên hệ dịch vụ tại C.A.O Media

Trên đây là những thông tin về liên quan đến việc đăng ký logo thương hiệu. Nếu quý khách hàng có nhu cầu đăng ký nhãn hiệu một cách NHANH CHÓNG – TRỌN GÓI – UY TÍN. Vui lòng liên hệ C.A.O Media qua các số điện thoại 0908 024 161 hoặc truy cập email tuvan@tuvangiayphepcao.com để biết thêm thông tin chi tiết.

» Dịch vụ liên quan:

LEAVE A REPLY