Giấy chứng nhận bản quyền tác giả tại việt nam

0
520

Giấy chứng nhận bản quyền tác giả tại việt nam 

Đăng ký bản quyền tác giả không phải là cơ sở xác lập quyền tác giả hay tác phẩm. Dù tác giả có thực hiện đăng ký bản quyền hay không đều được hưởng sự bảo hộ như nhau. Tuy nhiên, giấy chứng nhận bản quyền tác giả lại cần thiết và rất có ý nghĩa trong việc bảo vệ quyền tác giả, đặc biệt trong việc chứng minh quyền tác giả khi có tranh chấp xảy ra.

Căn cứ vào cơ sở pháp lý

 • Nghị định 100/CP ngày 21/9/2006 quy định chi tiết. Và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ luật Dân sự; Luật Sở hữu trí tuệ về quyền tác giả và quyền liên quan.
 • Nghị định 85/CP ngày 20/9/2011 sửa đổi, bổ sung một số điều.
 • Nghị định số 100/2006/NĐ-CP ngày 21/9/2006; Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ luật Dân sự; Luật Sở hữu trí tuệ về quyền tác giả và quyền liên quan.
 • Quyết định số 88/2006/QĐ-BVHTT ngày 17 tháng 10 năm 2006 của Bộ trưởng Bộ Văn hoá – Thông tin; về việc ban hành các  mẫu tờ khai; giấy chứng nhận đăng ký quyền tác giả, quyền liên quan.
 • Nghị quyết 69/NQ-CP ngày 27/12/2010; Về việc đơn giản hoá thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Văn hóa; Thể thao và Du lịch.
Giấy chứng nhận bản quyền tác giả tại việt nam
Giấy chứng nhận bản quyền tác giả tại việt nam

Hồ sơ đăng ký bản quyền tác giả tại việt nam

 • Tờ khai đăng ký bản quyền tác giả
 • 02 bản sao tác phẩm đăng ký
 • Giấy ủy quyền nếu người nộp hồ sơ là người được ủy quyền
 • Tài liệu chứng minh quyền nộp hồ sơ, nếu người nộp hồ sơ thụ hưởng quyền đó của người khác do được thừa kế, chuyển giao, thừa kế
 • Văn bản đồng ý của các đồng tác giả, nếu tác phẩm có đồng tác giả;
 • Văn bản đồng ý của các đồng chủ sở hữu, nếu quyền tác giả, quyền liên quan thuộc sở hữu chung.

Lưu ý khi thực hiện đăng ký bản quyền tác giả

 • Tờ khai phải được làm bằng tiếng việt và do chính tác giả, chủ sở hữu quyền tác giả, chủ sở hữu quyền liên quan hoặc người được ủy quyền nộp hồ sơ ký tên và ghi đầy đủ thông tin về người nộp hồ sơ, tác giả, chủ sở hữu quyền tác giả hoặc chủ sở hữu quyền liên quan; tóm tắt nội dung tác phẩm; tác giả phải cam đoan và chịu trách nhiệm đối với các thông tin ghi trong đơn.
 • Đối với những tác phẩm có đặc thù riêng như tranh, tượng, tượng đài, phù điêu, tranh hoành tráng gắn với công trình kiến thức tác phẩm có kích thước quá lớn, cồng kềnh bản sao tác phẩm đăng ký được thay thế bằng ảnh chụp không gian ba chiều
 • Tất cả các tài liệu phải được làm bằng tiếng việt, trường hợp làm bằng tiếng nước ngoài thì phải được dịch ra tiếng việt và có công chứng (chứng thực). Các tài liệu gửi kèm hồ sơ nếu là bản sao phải có công chứng, chứng thực.
Giấy chứng nhận bản quyền tác giả tại việt nam
Giấy chứng nhận bản quyền tác giả tại việt nam

Xem thêm:

>>> Dịch vụ đăng ký bản quyền trọn gói tại việt nam

>>> Đăng ký bản quyền bao bì nhãn mác cho sản phẩm

Liên hệ dịch vụ đăng ký bản quyền tác giả tác phẩm tại việt nam

Chúng tôi không chỉ đơn thuần là làm thủ tục đăng ký bản quyền tác giả. Mà còn hỗ trợ khách hàng kiểm tra; tra cứu miễn phí tác phẩm cần đăng ký cho khách hàng. Hướng dẫn khách hàng cách sửa thay đổi theo đúng quy định. Thay mặt và đại diện khách hàng nộp và lấy giấy chứng nhận bản quyền tác giả cho khách hàng.

Vui lòng liên hệ 0908 024 161 để được hỗ trợ tư vấn dịch vụ đăng ký bản quyền bao bì nhãn mác; logo; tên thương hiệu; tác phẩm âm nhạc; sách; truyện…

LEAVE A REPLY