Thông báo bổ sung Giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm đạt yêu cầu Thực hành sản xuất tốt (GMP) trong sản xuất, kinh doanh thực phẩm bảo vệ sức khỏe

0
1308

Thông báo bổ sung Giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm đạt yêu cầu Thực hành sản xuất tốt (GMP) trong sản xuất, kinh doanh thực phẩm bảo vệ sức khỏe

Cục an toàn thực phẩm thông báo; Căn cứ Điểm d Khoản 1, Điểm đ Khoản 2 Điều 7; và Khoản 3 Điều 28 Nghị định số 15/2018/NĐ-CP ngày 02 tháng 02 năm 2018 của Chính phủ; Quy định chi tiết thực hiện một số điều của Luật an toàn thực phẩm. Từ ngày 1/07/2019 các đơn vị sản xuất; kinh doanh, nhập khẩu thực phẩm chức năng; bảo vệ sức khỏe phải thực hiện và bổ sung giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm đạt yêu cầu thực hành sản xuất tốt (GMP) cụ thể như sau:

Đối với thực phẩm bảo vệ sức khỏe sản xuất trong nước 

  1. Sản phẩm sản xuất trước ngày 01/7/2019 được lưu thông đến hết hạn sử dụng của sản phẩm.
  2. Sau ngày 01/7/2019; tổ chức, cá nhân phải bổ sung giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đạt yêu cầu thực hành sản xuất tốt; (gọi tắt là giấy chứng nhận GMP) của nhà sản xuất vào hồ sơ; và thông báo về Cục An toàn thực phẩm trước khi sản xuất, cụ thể như sau:

– Trường hợp tổ chức, cá nhân không thay đổi nhà sản xuất; thông báo (có nội dung bổ sung giấy chứng nhận GMP và cam kết sản phẩm được sản xuất đúng theo hồ sơ công bố đã được cấp); kèm theo giấy chứng nhận GMP của nhà sản xuất.

– Trường hợp tổ chức, cá nhân thay đổi nhà sản xuất; thông báo (có nội dung thay đổi nhà sản xuất; và cam kết sản phẩm được sản xuất đúng theo hồ sơ công bố đã được cấp) kèm theo giấy chứng nhận GMP của nhà sản xuất mới; hợp đồng thuê gia công với nhà sản xuất mới; và tiêu chuẩn sản phẩm của nhà sản xuất mới (chỉ áp dụng đối với trường hợp đã được cấp Giấy tiếp nhận đăng ký bản công bố sản phẩm theo Nghị định số 15/2018/NĐ-CP ngày 02/2/2018 của Chính phủ).

Thông báo bổ sung Giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm đạt yêu cầu Thực hành sản xuất tốt (GMP) trong sản xuất, kinh doanh thực phẩm bảo vệ sức khỏe
Thông báo bổ sung Giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm đạt yêu cầu Thực hành sản xuất tốt (GMP) trong sản xuất, kinh doanh thực phẩm bảo vệ sức khỏe

Đối với thực phẩm bảo vệ sức khỏe nhập khẩu 

  1. Sản phẩm sản xuất trước ngày 01/7/2019 được tiếp tục nhập khẩu; lưu thông đến hết hạn sử dụng của sản phẩm.
  2. Sản phẩm sản xuất sau ngày 01/7/2019 tổ chức; cá nhân phải bổ sung giấy chứng nhận GMP của nhà sản xuất vào hồ sơ; và thông báo về Cục An toàn thực phẩm trước khi nhập khẩu sản phẩm, cụ thể như sau:

– Trường hợp tổ chức, cá nhân không thay đổi nhà sản xuất; thông báo (có nội dung bổ sung giấy chứng nhận GMP; và cam kết sản phẩm được sản xuất đúng theo hồ sơ công bố đã được cấp); kèm theo giấy chứng nhận GMP của nhà sản xuất.

– Trường hợp tổ chức; cá nhân thay đổi nhà sản xuất (không thay đổi xuất xứ); thông báo (có nội dung thay đổi nhà sản xuất; và cam kết sản phẩm được sản xuất đúng theo hồ sơ công bố đã được cấp) kèm theo giấy chứng nhận GMP của nhà sản xuất mới; Giấy chứng nhận lưu hành tự do có tên và địa chỉ của nhà sản xuất mới và tiêu chuẩn sản phẩm của nhà sản xuất mới; (chỉ áp dụng đối với trường hợp đã được cấp Giấy tiếp nhận đăng ký bản công bố sản phẩm theo Nghị định số 15/2018/NĐ-CP ngày 02/2/2018 của Chính phủ).

Thông báo bổ sung Giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm đạt yêu cầu Thực hành sản xuất tốt (GMP) trong sản xuất, kinh doanh thực phẩm bảo vệ sức khỏe
Thông báo bổ sung Giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm đạt yêu cầu Thực hành sản xuất tốt (GMP) trong sản xuất, kinh doanh thực phẩm bảo vệ sức khỏe

Khi thông báo về Cục An toàn thực phẩm, đề nghị tổ chức, cá nhân thực hiện theo các hình thức sau:

  1. Đối với sản phẩm đã được cấp Giấy xác nhận công bố phù hợp quy định an toàn thực phẩm trên Hệ thống dịch vụ công trực tuyến trang điện. tử: http://congbosanpham.vfa.gov.vn ;và Giấy tiếp nhận đăng ký bản công bố sản phẩm (bản giấy); thì thực hiện thông báo bằng văn bản (bản giấy); về Cục An toàn thực phẩm – Bộ Y tế.
  2. Đối với sản phẩm đã được cấp Giấy tiếp nhận đăng ký bản công bố sản phẩm trên Hệ thống đăng ký dịch vụ công ATTP Quốc gia; trang điện tử: https://nghidinh15.vfa.gov.vn/; thì thông báo trên hệ thống (mục sửa sau công bố).
  3. Các tài liệu kèm theo thông báo phải còn hiệu lực tại thời điểm Cục An toàn thực phẩm nhận được.
  4. Từ ngày 01/7/2019 tổ chức; cá nhân đăng ký bản công bố sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khỏe; phải thực hiện áp dụng giấy chứng nhận GMP; theo quy định tại Khoản 2, Điều 7, Nghị định số 15/2018/NĐ-CP.

Liên hệ dịch vụ xin giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đạt yêu cầu thực hành sản xuất tốt GMP trọn gói

Mọi thông tin chi tiết khách hàng vui lòng liên hệ Hotline: 0908024161 để được tư vấn ;và hỗ trợ dịch vụ xin giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm đạt yêu cầu thực hành sản xuất tốt (GMP); cho cơ sở sản xuất thực phẩm chức năng; thực phẩm bảo vệ sức khỏe trên địa bàn tp.hcm.

LEAVE A REPLY