Hướng dẫn thực hành sản xuất tốt GMP trong sản xuất thực phẩm bảo vệ sức khỏe

0
833

Hướng dẫn thực hành sản xuất tốt GMP trong sản xuất thực phẩm bảo vệ sức khỏe

Các tổ chức, cá nhân, cơ sở sản xuất thực phẩm bảo vệ sức khỏe trong nước; phải đáp ứng điều kiện về bảo đảm an toàn thực phẩm; được quy định tại Khoản 1 Điều 28 Nghị định số 15/2018/NĐ-CP ngày 02 tháng 2 năm 2018; của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật an toàn thực phẩm và tuân thủ các nguyên tắc; quy định về thực hành sản xuất tốt GMP thực phẩm bảo vệ sức khỏe sau đây:

Nguyên tắc, quy định thực hành sản xuất tốt GMP

Thực phẩm bảo vệ sức khỏe phải được sản xuất phù hợp với mục đích sử dụng; tuân theo các quy định của cơ quan quản lý có thẩm quyền; bảo đảm chất lượng; an toàn và không có nguy cơ ảnh hưởng đến sức khỏe người sử dụng. Cơ sở sản xuất phải có hệ thống bảo đảm chất lượng được xây dựng, thiết kế toàn diện kết hợp với Thực hành sản xuất tốt; và kiểm soát chất lượng hướng đến mục tiêu chất lượng đề ra. Hệ thống bảo đảm chất lượng phải được xây dựng thành bộ văn bản hoàn chỉnh với các nguồn lực thực thi bao gồm nhà xưởng; thiết bị; nhân lực đầy đủ; phù hợp để đảm bảo hệ thống hoạt động một cách có hiệu quả;

Phải có đủ nhân viên có trình độ chuyên môn; kinh nghiệm thực tế và phù hợp với vị trí được giao. Nhân viên tại các vị trí của cơ sở sản xuất phải được đào tạo; và định kỳ đào tạo lại về các nguyên tắc cơ bản của GMP và các công việc chuyên môn đang đảm trách;

Nhà xưởng và trang thiết bị sản xuất phải được quy hoạch; thiết kế; xây dựng; bảo trì, bảo dưỡng phù hợp với các hoạt động sản xuất. Bố trí mặt bằng và thiết kế của nhà xưởng phải nhằm mục đích giảm thiểu tối đa các nguy cơ và bảo đảm làm vệ sinh; bảo trì; bảo dưỡng có hiệu quả để tránh nhiễm chéo; tích tụ bụi; rác và bất kỳ yếu tố nào ảnh hưởng bất lợi tới chất lượng sản phẩm;

Việc vệ sinh phải được thực hiện; và duy trì ở mức độ cao trong tất cả các hoạt động của quá trình sản xuất thực phẩm bảo vệ sức khỏe; với phạm vi bao gồm vệ sinh cá nhân; vệ sinh nhà xưởng; vệ sinh thiết bị; dụng cụ và bất kỳ yếu tố nào có nguy cơ trở thành nguồn ô nhiễm đối với sản phẩm;

Hướng dẫn thực hành sản xuất tốt GMP trong sản xuất thực phẩm bảo vệ sức khỏe
Hướng dẫn thực hành sản xuất tốt GMP trong sản xuất thực phẩm bảo vệ sức khỏe

Phải thiết lập được hệ thống hồ sơ tài liệu với thông tin rõ ràng; chính xác; bao gồm các quy trình; tiêu chuẩn, công thức sản xuất; hướng dẫn pha chế; hướng dẫn đóng gói và hồ sơ ghi chép những kết quả đã thực hiện về các hoạt động sản xuất; kiểm soát chất lượng; theo dõi sản phẩm trong quá trình lưu thông và các vấn đề liên quan đến GMP; cho phép truy xuất lịch sử của lô sản phẩm; từ khi tiếp nhận nguyên liệu ban đầu đến khi phân phối thành phẩm.

Phải có quy trình sản xuất được phê duyệt cho mỗi sản phẩm cụ thể bao gồm các quy định chi tiết; rõ ràng về hoạt động sản xuất; kiểm soát chất lượng để đảm bảo thu được sản phẩm đạt chất lượng; đồng nhất, ổn định. Kết quả thực hiện cho từng lô sản phẩm phải được ghi chép đầy đủ; rõ ràng và lưu giữ theo quy định;

Phải có hệ thống quản lý chất lượng được thiết lập phù hợp với bộ phận kiểm soát chất lượng hoạt động độc lập so với bộ phận sản xuất và hoạt động hiệu quả để bảo đảm sản phẩm được sản xuất theo các điều kiện, quy trình phù hợp và đáp ứng được tiêu chuẩn xác định;

Trong trường hợp có sản xuất và/ hoặc kiểm nghiệm theo hợp đồng thì những hoạt động này phải được xác định rõ ràng, thống nhất và được kiểm soát thực thi chặt chẽ thông qua hợp đồng, trong đó nêu rõ trách nhiệm mỗi bên bao gồm cách thức, trách nhiệm và quyền hạn của người có thẩm quyền xuất xưởng sản phẩm ra thị trường;

Tất cả các khiếu nại và những thông tin khác liên quan đến sản phẩm có khả năng bị sai hỏng phải được lưu giữ và xem xét lại theo quy trình đã được duyệt. Cần phải có một hệ thống để thu hồi một cách nhanh chóng và hiệu quả đối với tất cả sản phẩm được biết hoặc có nghi ngờ sai hỏng trên thị trường;

Hoạt động tự kiểm tra phải thực hiện và duy trì thường xuyên để giám sát việc triển khai, áp dụng và tuân thủ quy định Thực hành sản xuất tốt và đưa ra biện pháp khắc phục cần thiết, kịp thời;

Liên hệ dịch vụ xin giấy chứng nhận thực hành sản xuất tốt GMP trọn gói

Mọi thông tin chi tiết khách hàng vui lòng liên hệ Hotline: 0908024161 để được tư vấn ;và hỗ trợ dịch vụ xin giấy chứng nhận thực hành sản xuất tốt (GMP); cho cơ sở sản xuất thực phẩm chức năng; thực phẩm bảo vệ sức khỏe.

LEAVE A REPLY