Hướng dẫn xin giấy phép cam kết bảo vệ môi trường

0
3778

Hướng dẫn xin giấy phép cam kết bảo vệ môi trường

Giấy phép cam kết bảo vệ môi trường là hồ sơ pháp lý ràng buộc trách nhiệm giữa doanh nghiệp với cơ quan quản lý nhà nước về môi trường với cộng đồng; thông qua việc thực hiện cam kết bảo vệ môi trường các nguồn tác động đến môi trường dự án; được đánh giá chi tiết từ đó đề xuất các giải pháp thích hợp bảo vệ môi trường

Đối tượng cần xin giấy phép cam kết bảo vệ môi trường

  • Cơ sở đã đi vào hoạt động có quy mô; tính chất tương đương với đối tượng phải lập báo cáo đánh giá tác động môi trường ;được quy định ở khoản 1 điều 12 Nghị định số 12/2015/NĐ-CP và không có một  trong các văn bản sau: quyết định phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường ;quyết định phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường bổ sung; quyết định phê duyệt đề án bảo vệ môi trường.
  • Cơ sở cải tạo; mở rộng; nâng công suất thuộc đối tượng phải lập báo cáo đánh giá tác động môi trường bổ sung; hoặc đối tượng phải lập báo cáo đánh giá tác động môi trường.
Hướng dẫn xin giấy phép cam kết bảo vệ môi trường
Hướng dẫn xin giấy phép cam kết bảo vệ môi trường

Hồ sơ xin giấy phép cam kết bảo vệ môi trường

  • Đơn xin xác nhận bản cam kết bảo vệ môi trường bổ sung: 01 bản (bản chính).
  • Bản cam kết bảo vệ môi trường đã được xác nhận trước đó: 01 bản (bản sao).
  • Giấy xác nhận cam kết bảo vệ môi trường trước đó: 01 bản (bản sao có chứng thực).
  • Bản dự thảo báo cáo đầu tư điều chỉnh ;hoặc báo cáo đầu tư điều chỉnh hoặc báo cáo kinh tế kỹ thuật điều chỉnh hoặc phương án sản xuất kinh doanh điều chỉnh hoặc tài liệu tương đương của dự án; hồ sơ mặt bằng sử dụng đất: 01 bản (bản chính).
  • Bản cam kết bảo vệ môi trường bổ sung: bằng số lượng bản cam kết bảo vệ môi trường đã được xác nhận trước đó.
  • Báo cáo nghiên cứu khả thi (hoặc báo cáo đầu tư) của dự án: 01 bộ.
  • Bản cam kết bảo vệ môi trường của dự án bằng tiếng Việt: 03 bộ (nếu dự án nằm trên phạm vi từ 02 huyện; thành phố trở lên; UBND cấp huyện; thành phố nơi xác nhận bản cam kết bảo vệ môi trường có trách nhiệm gửi UBND huyện; thành phố có liên quan 01 bản cam kết bảo vệ môi trường kèm theo giấy xác nhận).

Trình tự xin giấy phép cam kết bảo vệ môi trường

Nộp hồ sơ: 

Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ đề nghị cấp Giấy xác nhận đủ điều kiện về bảo vệ môi trường; Bộ Tài nguyên và Môi trường. Hồ sơ sẽ trả lại cho tổ chức, cá nhân ngay sau khi xác định chưa đầy đủ theo quy định.

Kiểm tra hồ sơ: 

Tổng cục Môi trường xem xét hồ sơ; trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ có văn bản thông báo gửi tổ chức; cá nhân để hoàn thiện.

Tổ chức thẩm định:

Tổng cục Môi trường trình Bộ Tài nguyên và Môi trường thành lập đoàn kiểm tra và tiến hành kiểm tra điều kiện về bảo vệ môi trường ; trường hợp cần thiết; tiến hành lấy mẫu; phân tích; tham vấn các tổ chức, cá nhân có liên quan và trình Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường xem xét cấp quyết định việc cấp hoặc từ chối cấp Giấy xác nhận.

Trường hợp tổ chức, cá nhân đáp ứng đủ điều kiện về bảo vệ môi trường theo quy định; Bộ Tài nguyên và Môi trường xem xét; cấp Giấy xác nhận; trường hợp tổ chức, cá nhân chưa đáp ứng đủ điều kiện bảo vệ môi trường theo quy định, Bộ Tài nguyên và Môi trường thông báo bằng văn bản cho tổ chức, cá nhân hoàn thiện hồ sơ, điều kiện về bảo vệ môi trường theo yêu cầu.

Tổ chức, cá nhân thực hiện đúng các yêu cầu của văn bản thông báo và hoàn thiện, gửi lại hồ sơ đã hoàn thiện đến Bộ Tài nguyên và Môi trường xem xét; trường hợp cần thiết, Bộ Tài nguyên và Môi trường tổ chức kiểm tra lại các điều kiện về bảo vệ môi trường và xem xét, cấp Giấy xác nhận. Trường hợp không cấp Giấy xác nhận, Bộ Tài nguyên và Môi trường thông báo bằng văn bản và nêu rõ lý do.

Hướng dẫn xin giấy phép cam kết bảo vệ môi trường
Hướng dẫn xin giấy phép cam kết bảo vệ môi trường

Liên hệ dịch vụ xin giấy phép cam kết bảo vệ môi trường

CAO MEDIA tự hòa là đơn vị đi đầu cả nước trong lĩnh vực tư vấn các dịch vụ xin giấy phép cam kết môi trường. Chúng tôi luôn theo sát mọi bước tiến nhằm giúp quý doanh nghiệp; an tâm lo cho việc kinh doanh sản xuất cũng như đưa sản phẩm ra thị trường quốc tế.

Mọi chi tiết về xin giấy phép cam kết bảo vệ môi trường ;cũng như các giấy phép liên quan khác. Quý khách hàng vui lòng liên hệ hotline 0908 024 161 để được hỗ trợ tư giấy phép kinh doanh; giấy phép an ninh trật tự; giấy phép phòng cháy chữa cháyxin giấy phép lưu hành tự do CFS; hoặc các dịch vụ liên quan như công bố chất lượng sản phẩm; hay xin giấy phép vệ sinh an toàn thực phẩm..

LEAVE A REPLY