Hướng dẫn xin giấy phép an ninh trật tự tại TP.HCM

0
3643

huong-dan-xin-giay-phep-an-ninh-trat-tu-tai-tphcm-1

Hướng dẫn xin giấy phép an ninh trật tự tại TP.HCM

Hồ sơ xin cấp giấy phép an ninh trật tự

 • Văn bản đề nghị cấp Giấy phép an ninh trật tự của cơ sở kinh doanh (Mẫu số 03 tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định này)
 • Bản sao giấy phép đăng ký kinh doanh
 • Bản sao hợp lệ các giấy tờ, tài liệu chứng minh bảo đảm các điều kiện an toàn về phòng cháy và chữa cháy đối với khu vực kinh doanh gồm văn

+ Văn bản nghiệm thu về phòng cháy và chữa cháy đối với cơ sở kinh doanh thuộc danh mục quy định tại Phụ lục IV

+ Biên bản kiểm tra về phòng cháy và chữa cháy của cơ quan Cảnh sát Phòng cháy và chữa cháy đối với các cơ sở kinh

 • Bản khai lý lịch kèm theo Phiếu lý lịch tư pháp hoặc Bản khai nhân sự của người chịu trách nhiệm về an ninh, trật tự của cơ sở kinh doanh, cụ thể như sau:

+ Đối với người Việt Nam ở trong nước là người chịu trách nhiệm về an ninh, trật tự của cơ sở kinh doanh đứng tên trong Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự phải có Bản khai lý lịch; Phiếu lý lịch tư pháp

+Đối với người Việt Nam định cư ở nước ngoài mang hộ chiếu nước ngoài và người nước ngoài phải có Bản khai nhân sự kèm theo bản sao hợp lệ Hộ chiếu, Thẻ thường trú hoặc Thẻ tạm trú hoặc Thị thực còn thời hạn lưu trú tại Việt Nam;

+Đối với trường hợp một cơ sở kinh doanh có nhiều người đại diện theo pháp luật thì Bản khai lý lịch, Phiếu lý lịch tư pháp hoặc Bản khai nhân sự trong hồ sơ áp dụng đối với người đứng tên trong Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự.

Trình tự, thủ tục nộp hồ sơ xin giấy phép an ninh trật tự

 • Cơ sở kinh doanh nộp một bộ hồ sơ cho cơ quan Công an có thẩm quyền đề nghị cấp mới, cấp đổi, cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự
 • Tại một địa điểm kinh doanh có nhiều ngành, nghề khác nhau thuộc một cơ sở kinh doanh nhưng thuộc thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự của nhiều cấp Công an thì nộp một bộ hồ sơ cho cơ quan Công an có thẩm quyền cao nhất để cấp một Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự cho các ngành, nghề đó;
 • Đối với chi nhánh, cơ sở kinh doanh trực thuộc có địa điểm kinh doanh ngoài địa điểm của cơ sở kinh doanh chính, thì mỗi chi nhánh, cơ sở kinh doanh trực thuộc nộp một bộ hồ sơ cho cơ quan Công an có thẩm quyền quản lý cơ sở kinh doanh chính để cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự cho chi nhánh và cơ sở kinh doanh trực thuộc đó.
 • huong-dan-xin-giay-phep-an-ninh-trat-tu-tai-tphcm-3
  CAO MEDIA thực hiện xin giấy phép an ninh trật tự cho khách hàng (ảnh cao)

Hình thức nộp hồ sơ

 • Cơ sở kinh doanh chọn một trong các hình thức nộp hồ sơ sau đây
 • Nộp trực tiếp cho cơ quan Công an có thẩm quyền;
 • Gửi qua cơ sở kinh doanh dịch vụ bưu chính;
 • Nộp qua Cổng thông tin điện tử quản lý ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện về an ninh, trật tự của Bộ Công an.

Thời hạn hoàn thành việc cấp Giấy phép an ninh trật tự

 • Không quá 05 ngày làm việc đối với trường hợp quy định.
 • Không quá 04 ngày làm việc đối với trường hợp cấp đổi, cấp lại quy định.

=> Trường hợp không cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự thì trong thời hạn 04 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ, cơ quan Công an phải có văn bản trả lời cơ sở kinh doanh và nêu rõ lý do.

Xem thêm:

>>>Dịch vụ trọn gói đăng ký mã số mã vạch

>>>Thủ tục xin giấy phép kinh doanh bán lẻ rượu tại TP.HCM

Để biết thêm về Thủ tục cấp giấy phép an ninh trật tự trong thành phố Hồ Chí Minh hãy gọi ngay cho C.A.O Media qua các số điện thoại 0908.024.161, chúng tôi là công ty chuyên tư vấn về các giấy phép đặc biệt nhận hồ sơ khó, làm nhanh trong thời gian theo yêu cầu của khách hàng.

LEAVE A REPLY