Khi nào phải thực hiện xin giấy phép bán rượu

0
256

Khi nào phải thực hiện xin giấy phép bán rượu

Các doanh nghiệp, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã hoặc hộ kinh doanh được thành lập theo quy định pháp luật có hoạt động kinh doanh rượu bao gồm: Hoạt động sản xuất, nhập khẩu, phân phối, bán buôn, bán lẻ rượu, bán rượu tiêu dùng tại chỗ.. phải thực hiện xin giấy phép bán rượu tưng ứng cho phù hợp. Vậy khi nào phải thực hiện xin giấy phép bán rượu, phải xin giấy nào cho đúng, và thủ tục thực hiện xin các giấy ra sao. C.A.O Media sẽ hỗ trợ tư vấn và hướng dẫn phân loại và thực hiện các giấy phép qua bài viết sau:

Điều kiện xin giấy phép sản xuất rượu công nghiệp

 • Là doanh nghiệp được thành lập theo quy định của pháp luật.
 • Có dây chuyền máy móc, thiết bị, quy trình công nghệ sản xuất rượu đáp ứng quy mô dự kiến sản xuất.
 • Bảo đảm các điều kiện về an toàn thực phẩm theo quy định.
 • Bảo đảm các điều kiện về bảo vệ môi trường theo quy định.
 • Đáp ứng các quy định về ghi nhãn hàng hóa rượu.
 • Có cán bộ kỹ thuật có trình độ, chuyên môn phù hợp với ngành, nghề sản xuất rượu.
Khi nào phải thực hiện xin giấy phép bán rượu
Khi nào phải thực hiện xin giấy phép bán rượu

Điều kiện xin giấy phép phân phối rượu

 • Là doanh nghiệp được thành lập theo quy định của pháp luật.
 • Có quyền sử dụng hợp pháp kho hàng hoặc hệ thống kho hàng với tổng diện tích sàn sử dụng từ 150 m2 trở lên.
 • Rượu dự kiến kinh doanh phải bảo đảm điều kiện về an toàn thực phẩm theo quy định.
 • Có hệ thống phân phối rượu trên địa bàn từ 02 tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương trở lên; tại địa bàn mỗi tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương phải có ít nhất 01 thương nhân bán buôn rượu.
 • Có văn bản giới thiệu hoặc hợp đồng nguyên tắc của thương nhân sản xuất rượu, thương nhân phân phối rượu khác hoặc nhà cung cấp rượu ở nước ngoài.
 • Bảo đảm tuân thủ đầy đủ các yêu cầu điều kiện về phòng cháy chữa cháy, bảo vệ môi trường theo quy định.

=> Hướng dẫn xin giấy phép phân phối rượu

Điều kiện xin giấy phép bán buôn rượu

 • Là doanh nghiệp được thành lập theo quy định của phập luật.
 • Có quyền sử dụng hợp pháp kho hàng hoặc hệ thống kho hàng với tổng diện tích sàn sử dụng từ 50 m2 trở lên.
 • Rượu dự kiến kinh doanh phải bảo đảm điều kiện về an toàn thực phẩm theo quy định.
 • Có hệ thống bán buôn rượu trên địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, nơi thương nhân đặt trụ sở chính với ít nhất 03 thương nhân bán lẻ rượu.
 • Có văn bản giới thiệu hoặc hợp đồng nguyên tắc của thương nhân sản xuất rượu, thương nhân phân phối rượu hoặc thương nhân bán buôn rượu khác,
 • Bảo đảm tuân thủ đầy đủ các yêu cầu điều kiện về phòng cháy chữa cháy, bảo vệ môi trường theo quy định.

=> Hướng dẫn thực hiện xin giấy phép bán buôn rượu

Điều kiện xin giấy phép bán lẻ rượu

 • Là doanh nghiệp, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã hoặc hộ kinh doanh được thành lập theo quy định của pháp luật.
 • Có quyền sử dụng hợp pháp địa điểm kinh doanh cố định, địa chỉ rõ ràng.
 • Có văn bản giới thiệu hoặc hợp đồng nguyên tắc của thương nhân sản xuất rượu; thương nhân phân phối rượu hoặc thương nhân bán buôn rượu.
 • Rượu dự kiến kinh doanh phải bảo đảm điều kiện về an toàn thực phẩm theo quy định.
 • Bảo đảm tuân thủ đầy đủ các yêu cầu điều kiện về phòng cháy chữa cháy; bảo vệ môi trường theo quy định.

=> Hướng dẫn xin giấy phép bán lẻ rượu

Khi nào phải thực hiện xin giấy phép bán rượu
Khi nào phải thực hiện xin giấy phép bán rượu

Điều kiện xin giấy phép bán rượu tiêu dùng tại chỗ

 • Là doanh nghiệp, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã hoặc hộ kinh doanh được thành lập theo quy định của pháp luật.
 • Có quyền sử dụng hợp pháp địa điểm kinh doanh cố định, địa chỉ rõ ràng.
 • Rượu tiêu dùng tại chỗ phải được cung cấp bởi thương nhân có Giấy phép sản xuất; phân phối; bán buôn hoặc bán lẻ rượu.
 • Bảo đảm tuân thủ đầy đủ các yêu cầu điều kiện về phòng cháy chữa cháy; bảo vệ môi trường theo quy định.
 • Trường hợp thương nhân tự sản xuất rượu để bán tiêu dùng tại chỗ; thì phải có Giấy phép sản xuất rượu công nghiệp hoặc Giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh theo quy định tại Nghị định này.

=> Hướng dẫn xin giấy phép bán rượu tiêu dùng tại chỗ

Dịch vụ thực hiện xin giấy phép bán rượu trọn gói

 • Tư vấn những quy định của pháp luật về việc thủ tục nhập khẩu và bán rượu cho khách hàng.
 • Tư vấn các thủ tục; chuẩn bị hồ sơ; tài liệu chuẩn xin các giấy phép bán rượu cho phù hợp.
 • Sau khi ký hợp đồng dịch vụ C.A.O sẽ tiến hành soạn hồ sơ xin các giấy phép cho khách hàng.
 • Đại diện lên cơ quan chức năng để nộp hồ sơ cho khách hàng.
 • Đại diện theo dõi hồ sơ và trả lời của cơ quan chức năng thay khách hàng.
 • Đại diện nhận giấy phép tại cơ quan chức năng cho khách hàng.

Liên hệ dịch vụ xin giấy phép bán rượu nhanh nhất

Để biết thêm chi tiết về trình tự thực hiện xin giấy phép bán rượu cũng như khi nào thực hiện xin giấy phép bán rượu cho phù hợp với từng hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp. Hãy liên hệ hotline: 0908 024 161 để được hỗ trợ tư vấn miễn phí tốt nhất . Bên cạnh đó chúng  tôi còn chuyên thực hiện những giấy phép liên quan như: giấy phép bán buôn rượugiấy phép bán lẻ rượu tiêu dùng tại chỗ cho nhà hànggiấy phép phân phối rượu và giấy chứng nhận vệ sinh an toàn thực phẩm.

LEAVE A REPLY