Thứ Hai, Tháng Ba 25, 2019
Tags Giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm

Tag: giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm

Các trường hợp không thuộc diện phải cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ...

Các trường hợp không thuộc diện phải cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm Giấy chứng nhận an toàn...

Thủ tục cấp mới giấy an toàn thực phẩm dịch vụ ăn uống

Thủ tục cấp giấy an toàn thực phẩm dịch vụ ăn uống Dựa theo nghị định 155/2018/NĐ-CP về thủ tục cấp mới giấy chứng nhận...

Thủ tục cấp giấy an toàn thực phẩm cho dịch vụ ăn uống

Thủ tục cấp giấy an toàn thực phẩm cho dịch vụ ăn uống Các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống (bao gồm: cửa...

Thủ tục cấp mới giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm

Thủ tục cấp mới giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm Mỗi cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm đều muốn...