Thủ tục cấp mới giấy an toàn thực phẩm dịch vụ ăn uống

0
160

Thủ tục cấp giấy an toàn thực phẩm dịch vụ ăn uống

Dựa theo nghị định 155/2018/NĐ-CP về thủ tục cấp mới giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất; kinh doanh thực phẩm ; đã quy định và hướng dẫn thực hiện thủ tục cấp giấy an toàn thực phẩm dịch vụ ăn uống như sau.

Thủ tục hành chính cấp giấy an toàn thực phẩm dịch vụ ăn uống

 • Luật An toàn thực phẩm số 55/2010/QH12 ngày 17/6/2010; có hiệu lực từ ngày 01 tháng 7 năm 2011;
 • Nghị định số 15/2018/NĐ-CP ngày ngày 02/02/2018 của Chính phủ về quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật An toàn thực phẩm; có hiệu lực thi hành ngày 02/02/2018;
 • Nghị định số 155/2018/NĐ-CP ngày 12/11/2018 của Chính phủ về việc sửa đổi; bổ sung một số quy định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Y tế;
 • Thông tư số 279/2016/TT-BTC ngày 14/11/2016 của Bộ Tài chính về Quy định mức thu; chế độ thu, nộp; quản lý và sử dụng phí trong công tác an toàn thực phẩm;
 • Thông tư số 117/2018/TT-BTC ngày 28/11/2018 của Bộ Tài chính về sửa đổi; bổ sung một số điều của Thông tư số 279/2016/TT-BTC ngày 14 tháng 11 năm 2016 của Bộ Tài chính quy định mức thu; chế độ thu; nộp, quản lý và sử dụng phí trong công tác an toàn thực phẩm;
 • Quyết định số 06/2017/QĐ-UBND ngày 02 tháng 02 năm 2017 của Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh; về ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Quản lý An toàn thực phẩm Thành phố Hồ Chí Minh.
Thủ tục cấp mới giấy an toàn thực phẩm dịch vụ ăn uống
Thủ tục cấp mới giấy an toàn thực phẩm dịch vụ ăn uống

Trình tự cấp giấy an toàn thực phẩm dịch vụ ăn uống

Bước 1:

Cơ sở sản xuất; kinh doanh thực phẩm; kinh doanh dịch vụ ăn uống chuẩn bị hồ sơ theo quy định và nộp tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ của Ban Quản lý An toàn thực phẩm.

Bước 2:

Ban Quản lý An toàn thực phẩm tiếp nhận hồ sơ và kiểm tra hồ sơ.

+ Nếu hồ sơ đầy đủ theo quy định thì cấp Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả.

+ Nếu hồ sơ chưa đầy đủ thì hướng dẫn tổ chức, cá nhân bổ sung và hoàn thiện hồ sơ.

Ban Quản lý An toàn thực phẩm kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ: Trong thời gian 05 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ; nếu hồ sơ không hợp lệ; Ban Quản lý An toàn thực phẩm thông báo bằng văn bản cho người nộp; nêu rõ lý do. Trường hợp quá 30 ngày kể từ ngày nhận được thông báo hồ sơ không hợp lệ nếu cơ sở không có phản hồi hay bổ sung; hoàn chỉnh hồ sơ theo yêu cầu thì Ban Quản lý An toàn thực phẩm sẽ hủy hồ sơ.

 Bước 3:

Trong thời gian 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ; Ban Quản lý An toàn thực phẩm tổ chức thẩm định cơ sở.

+ Nếu cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm thì cấp giấy chứng nhận.

+ Nếu cơ sở chưa đủ điều kiện an toàn thực phẩm và có thể khắc phục (thời gian khắc phục không quá 30 ngày). Sau khi khắc phục xong, cơ sở gửi báo cáo khắc phục về Ban Quản lý.

Trường hợp kết quả khắc phục đạt yêu cầu; Ban Quản lý An toàn thực phẩm cấp Giấy chứng nhận cho cơ sở.

Trường hợp kết quả khắc phục không đạt yêu cầu; Ban Quản lý An toàn thực phẩm có văn bản thông báo cho cho cơ sở và cơ quan quản lý an toàn thực phẩm trực tiếp của địa phương; để giám sát và yêu cầu cơ sở không được hoạt động cho đến khi được cấp Giấy chứng nhận.

Bước 4:

Cơ sở căn cứ vào ngày hẹn trên Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả; đến nhận kết quả giải quyết thủ tục hành chính tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả – Ban Quản lý An toàn thực phẩm.

Thành phần hồ sơ cấp giấy an toàn thực phẩm dịch vụ ăn uống

 • Đơn đề nghị cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm theo Mẫu số 01 Phụ lục 1 kèm theo Nghị định 155/2018/NĐ-CP;
 • Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp; có ngành nghề phù hợp với loại thực phẩm của cơ sở sản xuất (có xác nhận của cơ sở);
 • Bản thuyết minh về cơ sở vật chất, trang thiết bị, dụng cụ bảo đảm điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm theo quy định của cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền;
 • Giấy xác nhận đủ sức khoẻ của chủ cơ sở và người trực tiếp sản xuất; kinh doanh thực phẩm do cơ sở y tế cấp huyện trở lên cấp;
 • Danh sách người sản xuất thực phẩm; kinh doanh dịch vụ ăn uống đã được tập huấn kiến thức an toàn thực phẩm có xác nhận của chủ cơ sở.
Thủ tục cấp mới giấy an toàn thực phẩm dịch vụ ăn uống
Thủ tục cấp mới giấy an toàn thực phẩm dịch vụ ăn uống

Xem thêm:

>>>> Thực hiện giấy an toàn thực phẩm cho cơ sở làm bánh mì

>>>> Dịch vụ xin giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm

>>>> Nguyên tắc một chiều trong vệ sinh an toàn thực phẩm là gì

Liên hệ dịch vụ thực hiện xin giấy chứng nhận an toàn thực phẩm

Chúng tôi không chỉ đơn thuần là làm thủ tục xin giấy an toàn thực phẩm cho các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm. Mà còn hướng dẫn cho quý khách hàng sắp xếp bố trí cơ sở vật chất, hướng dẫn luật an toàn thực phẩm. Các kỹ năng cần có, các giấy tờ liên quan, để khi xin được giấy phép an toàn thực phẩm. Và đi vào hoạt động dù không có chúng tôi cơ sở vẫn đảm bảo an toàn thực phẩm, đó là điều chúng tôi quan tâm.

Vui lòng liên hệ 0908 024 161 để được chúng tôi tư vấn. hỗ trợ về dịch vụ cấp giấy an toàn thực phẩm dịch vụ ăn uống cho các cơ sở sản xuất và kinh doanh thực phẩm tại TP.HCM!

LEAVE A REPLY