Chủ Nhật, Tháng Năm 26, 2019
Tags Hướng dẫn tập huấn kiến thức an toàn thực phẩm

Tag: hướng dẫn tập huấn kiến thức an toàn thực phẩm

Xin giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm thuộc quản lý...

Xin giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm thuộc quản lý của Bộ Công Thương Thông tư số 43/2018/TT-BCT ngày 15/11/2018 của Bộ...

Hướng dẫn tập huấn kiến thức an toàn thực phẩm

Hướng dẫn tập huấn kiến thức an toàn thực phẩm Kinh doanh, sản xuất, chế biến thực phẩm là loại hình kinh doanh có điều...