Xin giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm thuộc quản lý của Bộ Công Thương

0
151

Xin giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm thuộc quản lý của Bộ Công Thương

Thông tư số 43/2018/TT-BCT ngày 15/11/2018 của Bộ Công Thương; quy định về quản lý an toàn thực phẩm thuộc trách nhiệm của Bộ Công Thương; cụ thể về Thủ tục cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm thuộc quản lý của Bộ Công Thương lần đầu hay cấp lại do cơ sở thay đổi địa điểm sản xuất; kinh doanh; thay đổi, bổ sung quy trình sản xuất; mặt hàng kinh doanh và khi Giấy chứng nhận hết hiệu lực và trường hợp cấp lại do Giấy chứng nhận bị mất hoặc bị hỏng; Trường hợp cơ sở thay đổi tên cơ sở nhưng không thay đổi chủ cơ sở; địa chỉ, địa điểm và toàn bộ quy trình sản xuất; mặt hàng kinh doanh; Trường hợp cơ sở thay đổi chủ cơ sở nhưng không thay đổi tên cơ sở; địa chỉ, địa điểm và toàn bộ quy trình sản xuất; mặt hàng kinh doanh như sau.

Xin giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm thuộc quản lý của Bộ Công Thương
Xin giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm thuộc quản lý của Bộ Công Thương

Đối tượng thực hiện thủ tục xin giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm thuộc quản lý của Bộ Công Thương

  • Cơ sở sản xuất các sản phẩm thực phẩm có công suất thiết kế nhỏ hơn các cơ sở quy định tại điểm a khoản 1 Điều 6 Thông tư 43/2018/TT-BCT;
  • Cơ sở bán buôn; bán lẻ thực phẩm (bao gồm cả thực phẩm tổng hợp) ;của thương nhân trên địa bàn 01 tỉnh; thành phố trực thuộc Trung ương; chuỗi siêu thị mini và chuỗi cửa hàng tiện lợi có diện tích tương đương siêu thị mini theo quy định của pháp luật;
  • Cơ sở vừa sản xuất vừa kinh doanh tại cùng một địa điểm có công suất thiết kế theo quy định tại điểm a khoản 2 Điều 6 Thông tư 43/2018/TT-BCT;
  • Cơ sở sản xuất; kinh doanh nhiều loại sản phẩm thuộc quy định tại khoản 8 và khoản 10 Điều 36 Nghị định 15/2018/NĐ-CP ngày 02 tháng 02 năm 2018; của Chính phủ có quy mô sản xuất sản phẩm thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Công Thương theo quy định tại điểm a khoản 2 Điều 6 Thông tư 43/2018/TT-BCT.

Hồ sơ xin giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm thuộc quản lý của Bộ Công Thương

  • Đơn đề nghị trường hợp cấp lần đầu: theo Mẫu số 01a tại Phụ lục; ban hành kèm theo Thông tư 43/2018/TT-BCT; Và Trường hợp cơ sở thay đổi địa điểm sản xuất; kinh doanh; thay đổi; bổ sung quy trình sản xuất; mặt hàng kinh doanh và khi Giấy chứng nhận hết hiệu lực: theo Mẫu số 01b tại Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư 43/2018/TT-BCT.
  • Bản thuyết minh về cơ sở vật chất; trang thiết bị; dụng cụ bảo đảm điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm theo Mẫu số 02a (đối với cơ sở sản xuất); Mẫu số 02b (đối với cơ sở kinh doanh); hoặc cả Mẫu số 02a và Mẫu số 02b; (đối với cơ sở vừa sản xuất vừa kinh doanh) tại Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư 43/2018/TT-BCT;
  • Giấy xác nhận đủ sức khỏe/Danh sách tổng hợp xác nhận đủ sức khỏe của chủ cơ sở và người trực tiếp sản xuất; kinh doanh thực phẩm do cơ sở y tế cấp huyện trở lên cấp; (bản sao có xác nhận của cơ sở);
  • Giấy xác nhận đã được tập huấn kiến thức về an toàn thực phẩm/Giấy xác nhận kiến thức an toàn thực phẩm của chủ cơ sở; và người trực tiếp sản xuất; kinh doanh thực phẩm (bản sao có xác nhận của cơ sở).
Xin giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm thuộc quản lý của Bộ Công Thương
Xin giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm thuộc quản lý của Bộ Công Thương

Xem thêm:

>>>> Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm có thời gian bao lâu

>>>> Thủ tục cấp mới giấy an toàn thực phẩm dịch vụ ăn uống

>>>> Thực hiện giấy an toàn thực phẩm cho cơ sở làm bánh mì

Liên hệ dịch vụ xin giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm

C.A.O Media không chỉ đơn thuần chỉ thực hiện thủ tục xin giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm. Mà còn hướng dẫn cho quý khách hàng sắp xếp bố trí cơ sở vật chất; hướng dẫn luật an toàn thực phẩm. Các kỹ năng cần có; các giấy tờ liên quan; để khi xin được giấy phép an toàn thực phẩm. Và đi vào hoạt động dù không có chúng tôi cơ sở vẫn đảm bảo an toàn thực phẩm; đó là điều chúng tôi quan tâm.

Vui lòng liên hệ 0908 024 161 để được chúng tôi tư vấn; hỗ trợ các thông tin cũng như thời gian xin giấy chứng nhận cở sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cho các cơ sở sản xuất và kinh doanh thực phẩm tại TP.HCM!

LEAVE A REPLY